kormany tamogatas

Vim LOGO

Mol logo

kallos logo_01

A válaszúti tél Kolozsváron

Hangulatos tél Válaszúton cím­mel, a szórványkollégium több mint hatvan diákjának rajzai­ból, festményeiből nyílt kiállí­tás kedd este Magyarország Ko­lozsvári Főkonzulátusának ren­dezvénytermében.

A gyerekek által használt technikák széles skáláját emelte ki a kiállítást megnyitó Székely Géza grafikus. Mint elmondta, a különböző technikák inno­vációra sarkallnak, megakadá­lyozzák, hogy a gyerekek fantá­ziája beszűküljön. Székely Géza hangsúlyozta: meg kell erősí­teni az elméleti és a gyakorla­ti, művészeti tantárgyak köz­ti kapcsolatot, ahogy azt teszik Válaszúton is, hiszen cselekvé­ses úton jobban kibontakozik a tanulók személyisége. Kitért az Aranyecset Képzőművésze­ti Tehetséggondozó Műhely ál­tal szervezett pályázatokra, és felhívta a jelen levő gyerekek figyelmét, hogy a következő, A sokoldalú Mezőség című április­ban lezajló pályázatra is jelent­kezzenek.

A kiállításmegnyitó kereté­ben mutatták be Sárki, a válasz­úti sárkány csodálatos kaland­jai című mesekönyvet, amely nagyrészt a tavalyi IV. osztályo­sok meséit és illusztrációt tar­talmazza. Szabó Gábor tanfel­ügyelő a témához illően maga is mesébe foglalta mondandóját. Kifejtette, hogy a kötetet nem­csak az különbözteti meg a töb­bi mesekönyvtől, hogy gyere­kek írták és illusztrálták, ha­nem az is, hogy fellelhető benne az ízes mezőségi tájszólás. Mint elmondta, sok gyerek úgy érke­zik meg első osztályba Válasz­úira, hogy alig beszél magyarul, de negyedik osztály végére már mesét írnak.

 

A Kallós Zoltán Népzeneis­kola tanulói, illetve a szórvány­kollégium egykori és jelenlegi diákjai népdalokat énekeltek, és a Sárki mesék szerzői is fel­olvastak egy-egy érdekes törté­netet a válaszúti barátságos sár­kány kalandjaiból

Forrás: www.szabadsag.ro

 

 

VÁLASZÚTI HÍRMONDÓ

a válaszúti diákok újsága 

final

        

         FŐ TÁMOGATÓINK

 

1227653 

images

 

communitas fuggoleges

 

Soros

 

77

 

dension

 

kormany

 

nefmi

 

Kim

 

ministerul cultelor

 

sigla-consiliul-judetean-cluj

 

nemzeti alapitvany

 

balassi

 

 

 

PARTNEREINK

 

irinyi

 

dorog

 

 

TEKA

 

Face-time Tv

 

160x280px

 

Oldalainkat 84 vendég böngészi