kormany tamogatas

Vim LOGO

Mol logo

kallos logo_01

Mezőségi oktatási program

 Kallós Zoltán Alapítvány szórványoktatási tevékenységei

Az alapítvány eredményei közül egyik legjelentősebb, a magyar tannyelvű óvoda beindítása és a 25 évig szünetelő magyar osztályok újraindítása Válaszúton 1999-ben. A program összehangolt és tervszerű módon, hosszútávon biztosítja a mezőségi szórványközösség anyanyelven történő oktatását. Meggyőződésünk, hogy a szórványban nemzetünk megmaradását a gyerekek  magyarságtudatának alakításával, tudásuk gyarapításával, igaz emberré nevelésével lehet segíteni. 

Tanév

Óvoda és I-IV

osztály

Válaszút

IV.oszt. végzett

diákok

Válaszút

IX-XI

Szak- osztály

Válaszút

I-VIII osztályos kollégium Nagysármás

Vegyes házasságból

származó

Megjegyzés

1999/2000

4

-

-

-

-

 

2000/2001

9

1

-

-

-

Csatlakozik a programhoz a Téka Alapítvány

2001/2002

22

1

-

-

6

 

2002/2003

32

5

-

-

10

 

2003/2004

38

6

-

-

9

 

2004/2005

40

12

-

-

6

 

2005/2006

44

12

-

-

7

 

2006/2007

47

13

-

-

9

2007 március 24-én avattuk az új Mezőségi Szórványkollégiumot Válaszúton

2007/2008

53

12

-

-

4

 

2008/2009

68

12

-

-

8

 

2009/2010

83

13

-

-

18

 

2010/2011

93

15

-

-

21

 

2011/2012

93

15

-

-

22

 

2012/2013

96

15

-

12

24

 

2013/2014

96

17

13

12

26

2013 őszén beindul a mezőgazdasági szakképzés

Válaszúton

2014/2015

98

17

16

12

28

2014 szeptember elején avattuk az újabb Mezőségi Szórványkollégiumot Nagysármáson

2015/2016

87

18

33

11

35

A felsőtöki mezőgazdasági tangazdaság átadása

2016/2017

75

10

52

14

39

18 szakiskolát végzett diákot engedtünk el

2017/018

75

13

48

12

37

15 szakiskolás végzett diákot engedtünk el

2018/2019

75

-

48

13

34

10 gyerek van a IV. osztályban

Adatok a tanulókról

Jelenleg 140 gyerekkel foglalkozunk, vegyes (román-magyar) házasságból származik gyereklétszámunk 25 %-a  

- 1999-től több mint 500 gyermeket vezettünk be a magyar oktatási rendszerbe, húsz év alatt  1500 gyerekkel foglalkoztunk.

Beiskolázási kör(zet):

a.Válaszúti kollégium beiskolázási körzete Kolozs megye;

Kollégisták életkora: óvoda és alsó tagozat 5 évtől -11 évig, illetve

mezőgazdasági szakközépiskola 15 évtől-18 évig, szakiskolánkban tanuló diákjaink három megyéből érkeznek (Maros, Beszterce, Kolozs)

b.Nagysármási kollégium beiskolázási körzete Maros megye

Kollégisták életkora: jelnleg óvoda és 6 évtől -14 évig

Saját(os) programok a kollégiumi foglalkozás keretében 

- az intézmény biztosít napi ötszöri étkezést, délutáni felkészítő oktatási programokat, orvosi ellátást, napi, illetve heti ingáztatást.

- a szilencium mellett kiegészítő tevékenységeket tartunk heti rendszerességgel: anyanyelvi, drámapedagógiai, honismereti és történelmi tevékenységek, rajz és képzőművészeti kör, népzene, néptánc és népi játékok, kézműves foglalkozások, angol nyelvű kör- beszédkészség fejlesztés – hetente 140 gyerek

- anyanyelvi korrepetálás azoknak a gyerekeknek, akik nem beszélik és nem értik a magyar nyelvet

- pschihológus és logópédus segítségével felzárkoztatás az ingerszegény környezetből érkezetteket

- hazai és külföldi önkéntesek segítségével (magyar, német, holland) délutáni felzárkoztató, differenciált foglalkozás

- a mezőgazdasági szakképzésen belül kiegészítő gyakorlati képzések

-erdei iskolák, kirándulások, tematikus kiállítások szervezése, szinházi előadások és bábelőadások megtekintése, gyár-, üzem-, valamint mezőgazdasági farmok megtekintése.

-helyi, megyei versenyek megszervezése, lebonyolítása (népdalvetélkedők, ,,Ki mit tud ...”, stb.)

- anyanyelvi, népzenei versenyeken való részvétel (helyi, megyei, országos)

A mezőségi oktatási program indokoltsága 

- Intézményünk nélkül Kolozs és Maros megye 38 településén élő magyar gyermek kimaradna a magyar oktatási rendszerből.

- Minőségi oktatást biztosítunk, megalapozzuk a továbbtanulás lehetőségét, mert az a gyermek aki alsó tagozaton nem ír és olvas magyarul, nem ismerkedik meg a magyar kultúrával, nem folytathatja tanulmányait felső tagozaton.

- Aki nem végez magyar iskolát, az a tapaszatalataink és a statisztika alapján elvész a magyarság számára.

- Ezzel hozzásegítjük a magyar gyermekeket a szülőföldön maradáshoz, az identitástudatot erősítjük, megakadályozva a magyarság számának csökkenését és az asszimilációt.

- Válaszúton a IV osztályt, illetve Nagysármáson VIII osztályt végzett diákjainkat a szamosújvári Kemény Zsigmond Elméleti Líceumba küldjük továbbtanulni, megerősítve a szamosújvári magyar tannyelvű iskolát. Ennek köszönhetően évek óta párhuzamos magyar osztályok indulnak ott. Szamosújváron a Téka Alapítvány biztosítja számukra a bentlakást. 

 

 

VÁLASZÚTI HÍRMONDÓ

a válaszúti diákok újsága 

final

        

         FŐ TÁMOGATÓINK

 

1227653 

images

 

communitas fuggoleges

 

Soros

 

77

 

dension

 

kormany

 

nefmi

 

Kim

 

ministerul cultelor

 

sigla-consiliul-judetean-cluj

 

nemzeti alapitvany

 

balassi

 

 

 

PARTNEREINK

 

irinyi

 

dorog

 

 

TEKA

 

Face-time Tv

 

160x280px

 

Oldalainkat 84 vendég böngészi