Mezőségi Oktatási Program

Szórványkollégium ­ Nagysármás

Oktatási programunkkal elért eredményeink arra ösztönzik a szórványtelepüléseken még működő magyar intézményeket, hogy hasonló módon szervezzék meg térségük oktatási gondjait. A nagysármási közösség, Vetési László közbenjárásával, 2012-ben kereste meg a Kallós Zoltán Alapítványt és a Téka Alapítványt. Azt kérték, támogassuk őket abban a törekvésükben, hogy ne vonják össze az iskolában működő magyar nyelven tanuló alsó tagozatot.

Nagysármás Belső-Mezőség egyik legnagyobb falusi jellegű – mesterségesen városiasított – települése. Elhelyezkedése, magyar jellege, jelentős magyar lélekszáma – közel 1500 – minden eddigi felmérés szerint arra rendeli, hogy a régió oktatási központjává fejlődjön. 1992-től kezdődően több alkalommal is szerveztek oktatási, régiófejlesztési, szakmai tanácskozásokat, de a helyi értelmiséget nem tudták megmozgatni. A 2012-2013-as tanévben a gyereklétszám-csökkenés miatt veszélybe került a sármási iskola magyar osztályainak megmaradása. Annak érdekében, hogy osztályokat ne vonjanak össze, a környező települések magyar gyerekeit be kell hozni Sármásra. Az ottani gyerekek számára Nagysármás az egyetlen lehetőség, hogy anyanyelven tudjanak tanulni. Ellenkező esetben román nyelven kezdik el és folytatják tanulmányaikat.

            A sármási közösség kérésére a válaszúti Kallós Zoltán Alapítvány, az eddig szerzett tapasztalataira támaszkodva, vállalta a sármási szórványoktatási központ létrehozását, intézményi keretet és hátteret biztosítva az induló oktatási projektnek. A sármási református egyházzal közösen, eddigi tapasztalatainkra támaszkodva, kollégiumi rendszer kialakításával biztosítani tudjuk a sármási iskola magyar tagozatán tanuló diákok és a környező szórványtelepülések gyermekeinek anyanyelvi oktatását. Sármási kollégium beiskolázási körzete Maros megye peremvidéke, a mezőségi tájegységen belül a székely Mezőség. A kollégisták jelnleg előkészítő csoportos és alsó tagozatos diákok, de a közeljövőben a gimnazistákat is fogadni kell.

 

A program támogatói: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., Communitas Alapítvány és a Balassi Intézet