Kedves Látogatóink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2018. november 30-án pénteken és december 1-én szombaton a Néprajzi Gyűjtemény zárva tart. Megértésüket köszönjük!

 

kormany tamogatas

Vim LOGO

Mol logo

 

kallos logo_01

A hét tárgya

Január 10. – Erdélyi Zsuzsanna (1921 – 2015) néprajzkutató születésnapja

A magyar folklorisztika és a vallási néprajz egyik meghatározó alakja az elmúlt évtizedekben Erdélyi Zsuzsanna volt, aki elsősorban az archaikus népi imádságok műfaji leírásával, művelődéstörténeti, irodalmi, folklorisztikai elemzésével és közzétételével, valamint emberségével nagy szakmai tekintélyt szerzett nemcsak Magyarországon, hanem a határokon túl is. Kutatói teljesítményének elismerését számos hazai és külföldi szakmai díj és kitüntetés jelzi (Barna Gábor: http://bit.ly/2FeN8je).

Az archaikus népi imádságok olyan apokrif vallásos szövegek, melyek ma nem részei a hivatalos vallásosságnak, inkább a vallásos folklór körébe tartoznak. A vallásos ember állandó személyes kapcsolatban áll az istenséggel, és ezt a kapcsolatot az imádság által újra meg újra megfogalmazza. (Magyar Népi Kultúra Tankönyv)

HH CD KaZo FoP 00450r

Ezek az imádságok kizárólag a szájhagyományban maradtak fenn, önálló műfajként csak a legutóbbi időben fedezték fel (1969-ben kezdődtek az országos szintű felmérések). Az egész magyar nyelvterületen ismeretes műfaj. Rendszerint este, reggel vagy meghatározott napokon: pénteken, szombaton, vasárnap, nagyböjtben, esetleg haldoklónál vagy veszély idején mondták. Ismerete nem kötődik nemhez, korhoz, valláshoz. Szöveganyaga részint kereszténység előtti nyomokat, részint a hivatalos egyház közvetítette középkori művelődési elemeket őriz. (Magyar Néprajzi Lexikon)

Erdélyi Zsuzsanna archaikus népi imádságokkal foglalkozó könyve, a Hegyet hágék, lőtőt lépék című kötet 1976-ban jelent meg. A kiadvány nagyon sok imaszöveget mutat be, s vannak köztük olyanok is, melyeket Kallós Zoltán gyűjtött. Az alábbiakban egy részletet olvashatnak egy általa 1971-ben, Klézsén (Moldva) gyűjtött reggeli imából, melyet az akkor 57 éves Piszár Jánosné Están Rózsa mondott el:

... Hol jártál, én áldott Szent Fiam?
Én áldott Szent Anyám, eljártam teremtett fődre,
Két nap a zsidók üldözének,
Harmadnapján megfogának,
Kűlapathoz megkötének,
Vaskesztyűkvel megverének,
Vasostorokval megostorozának,
Vasdárdákvol az én szent melljemet megnyitták,
Szen(t) véremet elontották,
De hagyjuk el, ennyi, én áldott Szent Anyám,
Mert bizon, bizon, ki ezt elbírja mondani
Háromszor e nepjába,
Mennyeknek kapuja megnyittatódik,
S a pokol kapuja bétetetődik,
Beteg a test, kész a lélek,
Vígan várják mennyben a jó angyalok, áment.

Erdélyi Zsuzsanna születésnapja alkalmából és a fő kutatási területéhez kötődően, a megosztott imaszöveghez kapcsolódva hét tárgyának egy moldvai asszonyokat ábrázoló fotót választottunk.

Leltári száma: HH_CD_KaZo_FoP_00450r Lelőhelye: Kallós Zoltán Néprajzi Gyűjtemény

A fénykép készítésének helye Csíksomlyó, a pünkösdi búcsú idején. A kép előterében láthatjuk a moldvai asszonyokat. Néhányan lapszoknyát, azaz katrincát viselnek és kezükben tarisznyát tartanak. Hátuk mögött a Fogadalmi kápolna látható. Az egyházi év során az archaikus imák eszközei lehettek a Fennvalóval való kapcsolattartásnak. Az egyházi évnek pedig kiemelkedő eseményei közé tartozott a búcsújárás. Erre való lelki előkészületek részét képezi maga az imádság is.

Object of the week

January 10. is the birthday of Zsuzsanna Erdélyi, one of the most important Hungarian folklorists who collected archaic folk prayers in all of the Hungarian language territory. Therefore the object of the week is a photograph made by Zoltán Kallós in one of the regions where Erdélyi did her fieldwork. The picture was taken in the Csíksomlyó Pilgrimage, and shows Moldavian Csángó women praying.

 

VÁLASZÚTI HÍRMONDÓ

a válaszúti diákok újsága 

final

        

         FŐ TÁMOGATÓINK

 

1227653 

images

 

communitas fuggoleges

 

Soros

 

77

 

dension

 

kormany

 

nefmi

 

Kim

 

ministerul cultelor

 

sigla-consiliul-judetean-cluj

 

nemzeti alapitvany

 

balassi

 

 

 

PARTNEREINK

 

irinyi

 

dorog

 

 

TEKA

 

Face-time Tv

 

160x280px

 


HONLAPCSALÁD


untitled-crops

 

Oldalainkat 49 vendég böngészi