kormany tamogatas

Vim LOGO

Mol logo

kallos logo_01

A hét tárgya

Május 18. Múzeumi világnap

A Múzeumok Nemzetközi Tanácsa (International Council of Museums) 1977-ben tartott konferenciáján merült fel ennek az emléknapnak a megszervezése. Azóta minden május 18-án egyre több ország, egyre több múzeumja és muzeális gyűjteménye csatlakozik a kezdeményezéshez. Jó alkalom ez a nap, hogy külön felhívjuk a közvélemény figyelmét a múzeumokban folyó munkára, az ott őrzött közös értékekre és azok társadalmi hasznosíthatóságára.

A múzeumi világnap kapcsán fotógyűjteményünkből választottunk egy fényképet.

HH CD KaZo FoP 03087r

Leltári száma: HH_CD_KaZo_FoP_03087r Lelőhelye: Kallós Zoltán Néprajzi Gyűjtemény

A képen Kallós Zoltán egykori kolozsvári lakásának belsőteréből láthatunk egy részletet. Azért egy ilyen fotóra esett választásunk, mivel jól mutatja a gyűjtő szenvedélyét és viszonyulását a mára már műtárgyként kezelt tárgyakhoz. A fotón még egy szoba díszeit, berendezési tárgyakat látunk. Sok interjúban hallható és olvasható, hogy Kallós Zoltán zenei gyűjtései iskolás korában kezdődhettek, és a népművészeti tárgyak szépségének felismerése is ezekre az évekre tehető. Élete során Erdélyben és Moldvában tett útjai alkalmával vásárolta a mai Kallós Zoltán Néprajzi Gyűjtemény tárgyállományának magját alkotó darabokat. Természetesen a kezdeti években még nem egy muzeális gyűjtemény létrehozásának tervével halmozta fel a tárgyakat Kallós Zoltán, inkább az általa értékesnek tartott darabokat szerette volna megmenteni a pusztulástól. Ezt tette úgy is, hogy több múzeum számára ajándékozott és gyűjtött tárgyakat. Így találhatunk a budapesti Néprajzi Múzeumban, vagy Pécsett a Janus Pannonius Múzeumban is erdélyi tárgyakat, melyek Kallós segítségével kerülhettek oda.

Az életen át tartó gyűjtőmunka és szenvedély eredménye az 1990-es évektől Válaszúton, eleinte egy-két szobából álló bemutató formájában volt látható. 2010-től a mai Gyűjtemény épületének egészét kitöltve minden érdeklődő számára látogathatóvá vált, ma pedig mint Kallós Zoltán Néprajzi Gyűjtemény gondozza és őrzi Kallós Zoltán tárgyi anyagát.

Object of the week

May 18 – International Museum Day

The International Museum Day was created in 1977 to promote the role of museums and museal collections around in the world. Therefore, we chose as object of the week a photograph from Zoltán Kallós’ Archive which shows the ethnographers former home in Kolozsvár (Cluj), decorated with various folk art objects. Since childhood he collected valuable folk art from Transylvania and Moldova, which can be seen in our collection in Válaszút (Răscruci, Cluj County).

 

A hét tárgya

Október 4 – Az állatok világnapja

Október negyedike 1931 óta az állatok világnapjaként van számontartva. Azért esett erre a napra a választás, mert ez egyben Assisi Szent Ferenc napja is, akit 1226-ban ezen a napon temettek el. Az olasz származású katolikus szerzetes és prédikátor a ferences rend alapítója volt, akiről úgy tartják, hogy nemcsak megérette az állatokat, hanem a nyelvükön is tudott szólni. Az állatok védőszentjének nevéhez több olyan legenda is kapcsolódik, amelyben állatokkal beszélget. (Magyar Katolikus Lexikon: Assisi Szent Ferenc)

Az állatok világnapjának megszervezése Olaszországból indult, és célja a vadon élő állatok pusztulásának megfékezése volt. Erre a hétre egy olyan szegrevaló kendőt választottunk, amelyre kis állatokat hímeztek.

1

Leltári száma: 2006.35.06  Lelőhelye: Kallós Zoltán Néprajzi Gyűjtemény

A szegrevaló kendő egy kevésbé ismert lakástextil. Ezeket a darabokat a lakóházak, illetve a tisztaszobák díszítésére készítették. Az ilyen kendők két rövidebb végét általában hímezték, és csipkével vagy rojtokkal díszítették. Eredetileg egy nagy, falba vert szegre úgy függesztették fel őket, hogy két díszes végük egyforma hosszan csüngjön alá. Egy későbbi időszakban a protestáns területeken a fali tányérok köré, katolikus vidékeken pedig gyakran szentképek köré került. (Palotay Gertrud: A szolnokdobokai Szék magyar hímzései)

Ez a kendő Vajdakamarásról származik, rajta keresztszemes hímzés és vagdalásos technika látható, amelyet fekete gyapjúfonallal készítettek. Mintájában láthatunk mókust, baglyot, valamint egy kisebb kacsát is. A kendő alján látható csipke szintén fekete-fehér színekben tűnik fel, amelyet kézzel varrtak hozzá a kendőhöz. 

Object of the week

October 4 is World Animal Day, because this is the feast day of Francis of Assisi, the patron saint of animals. Therefore, the object of the week is a decorative kerchief from Vajdakamarás (Vaida-Cămăraș, Cluj County) which has animal ornaments on it. The black and white kerchief has a squirrel, an owl and a little duck on it.

Bővebben...

 

A hét tárgya

Szeptember 29 – Szent Mihály napja

Különböző keresztény egyházak szeptember 29-én emlékeznek Szent Mihály arkangyalra, aki többek között a katonák védőszentje és a Katolikus Egyház oltalmazója. Ünnepnapja egész Erdély területén fontosnak számított, ugyanis a gazdasági év őszi fordulójára esik. Főként gazdasági élettel összefüggő hiedelmeket és szokásokat, időjárási megfigyeléseket fűztek hozzá. Az erdélyi szász falvak lakói szerint a burgonya kiszedését Szent Mihály napjáig be kellett fejezni. Ugyanakkor az előtte lévő és a jeles napot követő hetet már alkalmasnak találták az őszi gabonák elvetésére is. Egészen a 19. századig a szász céhes mestereknek ilyenkor gazdagon meg kellett vendégelniük inasaikat és a felszabadult legényeiket. (Pozsony Ferenc: Erdélyi népszokások) Éppen ezért erre a hétre egy szász viseletdarabot, egy női mellényt választottunk ki.

1

Leltári száma: 2003.15.10 Lelőhelye: Kallós Zoltán Néprajzi Gyűjtemény

A szász szavunk az erdélyi németség összefoglaló megnevezése. Az első szászok körülbelül 850 évvel ezelőtt telepedtek le Erdélybe, de a későbbi idők folyamán is érkeztek újabb telepesek. A magyar királyok az Erdélyben megtelepedett németektől elsősorban a határvidék védelmi, gazdasági megerősítését várták, s ennek fejében kedvező jogi státust nyertek. Városi és falusi közösségeik alapvetően meghatározták a régió etnikai szerkezetét, gazdasági, társadalmi, felekezeti és kulturális életét. (Pozsony Ferenc: Erdély népei. Szászok, örmények, székely szombatosok, cigányok)

A fotókon látható darab egy szász női ünnepi mellény, amely kétnyüstös gyapotvászonból készült, az oldalát fekete szalag szegélyezi. Elől, nyakban mindkét oldalon tulipán, alatta madárminta és állatminta látható. A nyak alatt szétágazó virágcsokor, melyben felfedezhető a tulipán és a szegfű. Derékban két rózsa, köztük szembenéző madárpár virágon, alattuk szegfűcsokor. A díszítést négy felől egy-egy tulipánfej keretezi. Hátul a nyak alatti részen két lehajló tulipánfej, alattuk felirat, a tulajdonos neve „Maria Wüter”. Emellett további virágcsokrok és kis madarak díszítik a mellény hátát, amelyeket szintén négy tulipán szegélyez. Legalul pedig dátum is olvasható: „1958”, a lány konfirmálásának az éve.

Object of the week

September 29 is the feast of Saint Michael the Archangel, the patron saint of the military, the Catholic Church and many more. This day was also important for the peasants across Transylvania, because some of the farming activities ended or begun on this day. The masters of various Transylvanian Saxon guilds organized feasts in honour of their students. Therefore the object of the week is a richly decorated Saxon women’s west made of cotton.

Bővebben...

 

A hét tárgya

Szeptember 22. – Európai Autómentes Nap

Szeptember 16–22. között zajlik kontinensünkön az Európai Mobilitási Hét, amelynek lezárása minden évben az Európai Autómentes Nap. Az 1998-ban indult kezdeményezéshez csatlakozó települések programjaik segítségével szeretnék felhívni a figyelmet olyan környezetbarát és fenntartató városi közlekedési lehetőségekre, mint a közösségi-, a kerékpáros- vagy a gyalogos közlekedés. (http://emh.kormany.hu/)

A szeptember 22-i összefogás szellemiségéhez csatlakozva ezen a héten egy biciklis fiatalt ábrázoló fényképet választottunk fotótárunkból.

HH CD KaZo FoND 130 FoN 16 szn

Leltári száma: HH_CD_KaZo_FoND_130_FoN_16_szn Lelőhelye: Kallós Zoltán Néprajzi Gyűjtemény

A kerékpár a 19. század utolsó két évtizedében vált általánosan ismert közlekedési és sporteszközzé Magyarországon. Populáris jellegét az is megerősítette, hogy sokan munkaeszközként kezdték használni. Térnyerése a falvakban az 1920-as évektől hozzájárult az utazási- és a kisebb terhek hordásával kapcsolatos szokások megváltozásához.

Képünkön egy fiatal gyimesi fiút láthatunk egyenes szárú nadrágban, kieresztett ingben, mellényben. Maga előtt támaszt egy férfi vázas, kontrafékes kerékpárt. A fénykép hátterében a gazdasági udvar épületeit láthatjuk. (MNL, Dr. Frisnyák Zsuzsa: A kerékpározás kultúrájának kialakulása Magyarországon. In A Közlekedési Múzeum Évkönyve 8., Szilágyi Miklós: Új elemek a parasztság kultúrájában. In: Forrás 1986/1.)

Object of the week

World Car Free Day, which is celebrated on September 22, encourages motorists to give up their cars for a day. The event promotes improvement of mass transit, cycling and walking. Therefore, the object of the week is a photograph made in the Gyimes region, which shows a young boy in traditional costume with his bicycle.

 

A hét tárgya

Szeptember 10. – Iskolakezdés

A tegnapi nappal elkezdődött az iskola, és a Kallós Zoltán Alapítvány udvara is megtelt gyerekekkel, akik előtt egy újabb izgalmas tanév áll. Ebből az alkalomból a hét tárgyának egy gyakorlót, másként mintakendőt választottunk, amely ritkaszövésű textil alapanyagon, különféle öltéstechnikákkal hímzett minták összességét jelenti. A kézimunkázó lányok így tanulhatták meg, hogyan hímezzenek feliratokat a különböző textilekre.

A mintakendők igen hosszú múltra tekintenek vissza. Az a mintakészlet és elrendezési mód, amely a mintakendők karakterét megadta, a 18. századból ered. A fekvő vagy álló téglalap alakú mintakendők anyaga kezdetben a selyem, majd a gyapjúkongré, a vászon és a pamut. A mintakendő felső részén először az ábécé jelenik meg. A betűsorok egymás alá helyezve nagy és kisbetűket, különféle betűtípusokat sorakoztatnak fel. A betűket sokszor számsor követi. A hímzés középső része rendszerint a különféle mintáké, amelyek kitöltik a rendelkezésre álló felületet. A 19. század utolsó harmadától kezdve a mintakendők többsége már az iskolai oktatás keretében készült. A hímzéstanítás egyre szervezettebbé vált, az egy-egy sajátos tanmenetű nőiskola mellett lassan megjelenik a polgári iskolák, majd az elemi iskolák oktatási rendjében is. (Verebélyi Kincső: Jegyzetek a hímzés mintakendők történetéhez)

1

Leltári száma:2017.11.79 Lelőhelye: Kallós Zoltán Néprajzi Gyűjtemény

A képen látható mintakendő Szépkenyerűszentmártonból származik. A kongrén színes fonalakkal láthatunk különböző hímzéseket, így a felső sorban lila színnel különböző vonal típusokat, alattak kezdődik az ábécé világoskék színű gyapjúfonállal. A minta alsó részén különböző virágindákat láthatunk, illetve egy nagyobb virágot, két egymással szembeforduló madarat és a jobb alsó sarokban egy macskát. A mintakendőn emellett megjelenik egy monogram (B. M.) és az 1879-es dátum. A kongré alá van bélelve, amely egyszerre a szegélyét is képezi, alsó két sarkában pedig egy-egy kék színű csokrot is találunk. 

Object of the week

On September 10 the school year has begun, therefore the object of the week is an embroidery sampler textile which was used in schools to teach embroidery to girls. This kerchief is from Szépkenyerűszentmárton (Sânmărtin, Cluj County) and has a monogram (B. M.), a date (1879) and other decorations on it.

Bővebben...

 
További cikkeink...

 

VÁLASZÚTI HÍRMONDÓ

a válaszúti diákok újsága 

final

        

         FŐ TÁMOGATÓINK

 

1227653 

images

 

communitas fuggoleges

 

Soros

 

77

 

dension

 

kormany

 

nefmi

 

Kim

 

ministerul cultelor

 

sigla-consiliul-judetean-cluj

 

nemzeti alapitvany

 

balassi

 

 

 

PARTNEREINK

 

irinyi

 

dorog

 

 

TEKA

 

Face-time Tv

 

160x280px

 

Oldalainkat 107 vendég böngészi