kormany tamogatas

Vim LOGO

Mol logo

 

kallos logo_01

A hét tárgya

A hét tárgya

JÚLIUS 2. SARLÓS BOLDOGASSZONY NAPJA

Július az aratás hónapja. A kenyérgabona betakarításának a sikerét számos hiedelemmel és szokással igyekeztek biztosítani, melyek gyakran vallásos jellegű szertartásokkal is összekapcsolódtak. A munkát fohászkodással, imádsággal, kalapemeléssel kezdték.

jo01

A nap elnevezése utal az aratás egykori módjára, amikor még a nők arattak sarlóval. Tápén e hagyomány emlékére ezen a napon gyógyfüveket vágtak le sarlóval, amit azután megszenteltettek. Szokás volt az aratás szertartásos megkezdése is, hogy azután másnap ténylegesen hozzáfogjanak a munkához.

Elszórt adatok vannak arra vonatkozóan, hogy nagy jelentőséget tulajdonítottak az első kévének, az elsőnek learatott búzaszálaknak. Ebből a baromfinak adtak egészség- és termékenységvarázsló céllal.

Ehhez a naphoz kapcsolódunk a hét tárgyával: hollóházi keménycserép kistányér, búzakévével és sarlóval.

jo02

Leltári száma: 2006.38.07

Lelőhelye: Kallós Zoltán Alapítvány Múzeuma

Ez a darab vásárlás útján került múzeumunkba, a széki szobánk falát díszíti. Átmérője 16,8 cm, formáját tekintve a nagytányérokhoz hasonló. Dísztárgyként használatos keménycserép kistányér. Fenekén a jellegzetes gyári pecsét. Az 1900-as évek elejétől jelen van Erdélyben a hollóházi kerámia, vásári árusoktól vásárolják őket és többnyire a ház díszeként funkcionálnak.

jo03

A keménycserép az agyagból előállítható edények egyik fajtája. Alapanyaga fehérre égethető agyag, amelyhez kvarc, földpát és mészpát járul. Az edényeket többnyire sablonokkal készítik, az ovális és a négyzetes formájú edényeket és domború díszítésű tárgyakat pedig öntés útján. A korábban fajanszot készítő manufaktúrák sorra áttértek a korszerűbbnek és használhatóbbnak bizonyuló keménycserép gyártására. A jómódú polgárok, főurak és főpapok sorra alapították a keménycserép-gyárakat, a legtöbbet a 19. század elején. A parasztság körében népszerűvé vált keménycserép a népi fazekasság megszűnésének egyik tényezője.

jo04

A díszítmények elemei a naturalisztikus virágcsokrok, búzakalászos díszítmények. Színei igen élénkek: fehér alapon a piros szín dominál kevés zölddel, kékkel, feketével. A hollóházi keménycserép-gyár készítményeit a Felvidék, az Alföld, főleg Debrecen környékének parasztsága vásárolta, de szállítottak Erdélybe és külföldre: Galíciába, Szerbiába is Jegyei: Hollóháza felirat, Szakmáry feliratú holló, fenyő, körülötte Hollóháza felirat.(MNL)

jo05

Az aratókat elsőként meglátogató gazdát vagy családtagját a learatott gabona szalmájával megkötözték, s csak akkor engedték szabadon, ha borral vagy pénzzel kiváltotta magát. Balonyban a gazda a kötözőknek pálinkát, a marokszedőknek fejkendőt adott. Még az 1950-es években, a termelőszövetkezetekben és állami gazdaságokban, ahol kaszával arattak, nem mulasztották el, hogy az elnököt vagy az igazgatót megkötözzék (MN VII.)

 

Object of the week

Plate with wheatear, wheat sheaf and sickle on it.

July is when the harvest begins. Therefore the object of the week is a plate with cereal ornaments on it.

jo07

 

A hét tárgya

A hét tárgya

JÚNIUS 24. SZENT IVÁN-NAPJA

Szent Iván a nyári napforduló ünnepe, a szertartásos tűzgyújtás egyik jeles napja, az év legrövidebb éjszakája. A tűz tisztító, gonoszűző erejébe vetett hit az alapja a Szent Iván-napi tűzugrás szokásának is. Az ekkor gyújtott tűzről azt tartották, hogy megvéd a köd, a jégeső és a dögvész ellen, elősegíti a jó termést. A szertartásos tűzugrásnak egészség- és szerelemvarázsló célzata is volt. Ehhez a naphoz kapcsolódunk a gerlepárral díszített férfi inggel.

jo01

A hét tárgya: kalotaszegi román férfi ing

Leltári száma 2009.04.12 Lelőhelye: Kallós Zoltán Alapítvány Múzeuma

jo04

Ez a darab vásárlás útján került múzeumunkba, házaló árusoktól vásárolta Kallós Zoltán. Kiskalota (Călăţele) községből származik és fodorvászonból készült. Az ing bélelt és többféle hímzéstechnikával készült. Kallós Zoltán elmondásából tudjuk, hogy ezeket a színeket (világoskék, sárga, barna) inkább a románság alkalmazta díszítőművészetében, illetve azt is, hogy ilyen színes, cifra ingeket inkább a fiatalság hordott ünnepeken, vasárnapkor.

jo06

Az ilyen típusú ingeket bőgatyával vagy harisnyával viselték, évszaknak megfelelően

A helyi adatok szerint a tűzrevaló zsúpszalma, rőzse, májusfa, gaz és szemét is lehetett. A tűzrevalót egyes helyeken a lányok gyűjtötték, sőt a tüzet is ők gyújtották meg. Nógrád megyéből ismerünk adatokat, hogy botra szúrt zsúpkévét vittek a lányok és azt gyújtották meg, vagy gallyakból, szalmából gyújtottak tüzet. Máshol a tűzrevaló összeszedése a legények feladata volt. Szent Iván estéjén kocsival mentek végig a falun.

jo07

A tüzet gyakran szabályos négyszög alakúra rakták. A tűz meggyújtásának szertartásos módjai voltak. A Csallóközben, Egyházgellén a máglyára tették az előző évi aratókoszorút, egy leány háromszor körüljárta, vízzel „megszentelte”, majd egy legény háromszor körbefutotta égő fáklyával és azután gyújtotta meg. Nagybodakon szűzlánynak kellett „megszentelnie” a tüzet.

jo08

A tűz átugrására – a múlt század végi szegedi leírás szerint – tréfásan így biztatták a résztvevőket

     Ne félj, pajtás, ugord át,

     nem süti meg a pofád!

     (Kovács J. 1901: 316)

A tűz átugrása közben párosító-, kiházasító dalokat énekeltek.

A szokás lényeges része a szerelemvarázslás. A Szent Iván-napi rítusénekekben több párosítószöveg is szerepel. Gyakran igen hosszúak ezek az énekek. Ismert az a szólásunk, „Hosszú, mint a szentiváni ének”. Hosszú lehetett attól is, hogy a falu összes fiataljait összeénekelték.

A Szent Iván-napi tűzgyújtásnak a házasságjósláson, -varázsláson kívül még számos indoka volt.

Almágyon tűzugrálás közben ezt kiáltották: „Kezem lábam ki ne törjön, minden csontom összeforrják.” (MN VII.)

 

The object of the week

June 24th - Midsummer

That day was a perfect occasion for love and marriage enchantment, because that was the shortest night of the year.

jo09

Shirt from Kiskalota (Călăţele, Cluj county)

The shirt belonged to a young man. The very colourful textiles were used by younger people. The blue, yellow and brown colours usually were used by the Romanian people of the region.

 

A hét tárgya

A hét tárgya

A szénacsinálás ideje megkezdődött, ehhez a munkához kapcsolódunk a hét tárgyával: férfi  bőröv (tüsző, dészű, diszű szíjú, gyüsző, gyűszűszíju) Elnevezései a varró eszköz ill. a varrás folyamatának elnevezéséből ered.

jo01

Leltári száma: 2015.08.56 Lelőhelye: Kallós Zoltán Alapítvány Múzeuma

Ez a darab vásárlás útján került múzeumunkba, vastag cserzett bőrből készült, duplafalú bőröv. Szironyozott díszítésű, azaz vékony szőrtelen bőrszíjjal hímzett.  Egész magyar nyelvterületen használt viseletdarab, ami  például Dunántúlon hamarabb kiment a divatból, de Erdélyben a 19. század végéig viselték.

jo05

Speciális, hagyományos övfajta a (férfi) tüsző 15–20 cm széles, kétrétűen vett, cserzett vagy zsírozott, ló- vagy marhabőrből varrt, elején zsebforma erszényekkel és réz- vagy más fémcsatos keskenyebb szíjakkal ellátva. Az egész Kárpát-medencében jelentős a paraszt- és pásztorviseletekben. (MNL.)

A tüsző fizikai munkavégzéskor tartja az izmokat. Zsebeiben pénzt, tűzszerszámot, bicskát és egyéb kisebb személyes használati tárgyakat tartanak.

Használatáról a folklórban is találunk adatokat, például ebben a válaszúti népdalban:

jo07

 Kaszás csillag jár az égen,

Kaszál a rózsám az réten.

Ha ő kaszál, én takarok,

Ott is néki jót akarok.

 

Arany díszű a derekán,

Nem hajol a kasza után.

Ha a füvet lekaszálja,

Várom este vacsorára.

                  (válaszúti népdal részlet, Kallós Zoltán közlése)

 

The object of the week

Wide leather belt

jo13

Summer is here and in several places the hay-making has started. Therefore the object of the week is a men’s leather belt, which they used for physical work. The belt held  their ab muscles and ptotected the workers from injuries.

jo14

 

Bővebben...

 

A hét tárgya

A hét tárgya

JÚNIUS 13. PÁDUAI SZENT ANTAL NAPJA

A Remete Szent Antalhoz (jan. 17.) fűződő néphagyományokat sok helyen átruháztak Páduai Szent Antalra. Páduai Szent Antal a katolikus egyház egyik legkedveltebb szentje, ezért sok templomban láthatjuk az ő legnépszerűbb ábrázolását: egy barna csuhában álló szerzetes kisgyermekkel és liliommal a kezében.

jo006

E naphoz kapcsolódott a Szent Antal tüze, az orbánc gyógyítása ráolvasással, sok helyen különböző bőrbetegségekkel, égető fájdalmak gyógyításával kapcsolják össze nevét. Emiatt sok helyen tilos volt tüzet gyújtani ezen a napon.  Főként az asszonyok számára tartották dologtiltó napnak, nem volt szabad lisztbe nyúlni, mert kelések nőnek a kézen.

jo009

Egyes vidékeken, például Zentán Szent Antal napja férjjósló nap. Az egész nap kenyéren és vízen böjtölő lány éjfélkor átlépi az ágyat, gyertyát gyújt, tükröt tesz maga mellé és mondja:

Szent Antal kérlek,

Mutasd meg nékem,

A jövendőbelimet.

(Penavin 1988: 105) (MN VII.)

Ehhez a szokáshoz kapcsolódunk a hét tárgyával, az asztali tükörrel. Általában beretválkozótükörnek nevezik, de gyakori elnevezés az álló-, lábas- és talpas tükör is.

jo012

Leltári száma: 2015.05.70.1,2 Lelőhelye: Kallós Zoltán Alapítvány Múzeuma

Ez a tárgy vásárlás útján került múzeumunkba. Györgyfalváról, Bandi Katitól vásárolta Kallós Zoltán. Az ő elmondásából tudjuk meg azt is, hogy ezt a tükröt főleg a férfiak hetenként egyszeri, szombat vagy vasárnapi borotválkozásuk alkalmával használták leginkább.  Előfordulhatott az is, hogy egy leány kapta szerelmi ajándékul. A tiszta szoba ablakában tartották rendszerint, és használatkor kivitték. A kis fiókjában a borotválkozáshoz szükséges eszközöket tartották, borotvát, borotválkozó ecsetet és szappant.

Tükörtartó állványai fából esztergáltak, újrafestés nyomai fedezhetők fel rajta.

jo014

 

Object of the week

June 13th The day of St. Anthony of Padua

Table mirror

jo015

There was a folk belief, when on the night of St. Anthony of Padua the girls light a candle next to the mirror, they can see their future husband. That’s why the object of the week is a table mirror. Usually that object used by man for shaving and they kept in the drawer shaving tools such as razors, soap and shaving brush.

 

A hét tárgya

A hét tárgya

JÚNIUS 1. Gyermeknap

Egy  viszonylag újabb keletű szokáshoz, a gyermekeknek – és talán felnőtteknek is – olyan kedves naphoz egy régi tárgyat kapcsolunk. Gyermeknap alkalmából múzeumunk egy különleges darabját mutatjuk be, a cumisüveg felmenőjét, a csecses csuport.

jo01

Ez a műtárgy vásárlás útján került múzeumunkba, származási helyét pontosan nem tudjuk, de valószínűsíthető, hogy Tordáról vagy Kolozsvárról származik. A cumisüveg térhódításáig gyakran használt, praktikus eszköz volt, hiszen a hasán lévő kiöntőcsövön keresztül a csecsemő a folyadékot könnyen kiszívja. Ólommázas cserépedény.

Leltári száma: 2009.02.73 Lelőhelye: Kallós Zoltán Alapítvány Múzeuma

jo02

A gyereknapot első alkalommal 1925-ben a genfi Gyermekjóléti Konferencián  említették meg először, ahol 54 ország képviselői elfogadtak egy gyermekvédelmi nyilatkozatot. Ezután sok országban bevezették a gyermeknapot.

jo04

 Romániában szovjet hatásra kezdték el ünnepelni. 1949 novemberében tartották meg Moszkvában a Demokrata Nők Nemzetközi Szövetségének gyűlését, ahol a szovjet propaganda témáit tárgyalták meg: a résztvevők úgy látták, hogy az "imperialista veszélytől" senki nem menekülhet, sőt a gyerekek sokkal jobban ki vannak téve a veszélynek. Kijelentették, hogy sürgősen tenni kell valamit a gyermekek körülményeinek javítása érdekében, és ezért  június 1-jét a gyermekek nemzetközi napjává nyilvánították. A moszkvai határozatot hamarosan a többi kommunista állam is átvette, így a Román Munkáspárt 1950. március 22-én tartott ülésén első napirendi pontként szerepelt a nemzetközi gyermeknap megrendezésének kérdése. Romániában tehát 1950. június 1-jén ünnepelték meg először a gyermeknapot.

A rendszer azóta változott, de a gyermekek nemzetközi napját, a gyermekeket ma is ünnepeljük.

jo05

 

The object of the week

June 1th, International Children’s Day

This day is celebrated since 1950 in Romania. Because of the international children’s day, the object of the week is a mug with beak. This is the predecessor of the nursing bottle. Because of his shape, the baby can easily drink from it.

jo06

 
További cikkeink...

VÁLASZÚTI HÍRMONDÓ

a válaszúti diákok újsága 

final

        

         FŐ TÁMOGATÓINK

 

1227653 

images

 

communitas fuggoleges

 

Soros

 

77

 

dension

 

kormany

 

nefmi

 

Kim

 

ministerul cultelor

 

sigla-consiliul-judetean-cluj

 

nemzeti alapitvany

 

balassi

 

 

 

PARTNEREINK

 

irinyi

 

dorog

 

 

TEKA

 

Face-time Tv

 

160x280px

 


HONLAPCSALÁD


untitled-crops

 

Oldalainkat 63 vendég böngészi