kormany tamogatas

Vim LOGO

Mol logo

 

kallos logo_01

A hét tárgya

A hét tárgya

Augusztus 24. Bertalan/ Birtalan napja

jo01

Az 1717-es tatár betöréskor Szék lakosainak csaknem felét, mintegy 600 embert hurcolt el az ellenség.  Az augusztus 24-i Bertalan-napi gyászukkal és szigorú böjtölésükkel a székiek máig őrzik az akkori események emlékét. –  írja Martin György Szék felfedezése és tánchagyományai című írásában.

Az eseményre való emlékezés kapcsán a hét tárgya egy széki szoknya.

jo02

Leltári száma: 2003.12.24 Lelőhelye: Kallós Zoltán Alapítvány Múzeuma

Ez a darab vásárlás útján került múzeumunkba, Székről származik. Apró hímzett mintás, ami a bolti vásznak nyomott mintáját utánozza. A széki szoknyák jellegzetessége az apró rakás, amit ennél a szoknyánál is megfigyelhetünk. Belsejében piros ún. tükör, ami a belsejébe varrott szegély, egyfajta nehezéke és dísze a szoknyának, ha visszahajtva hordták ez látszott.. Elnevezése is ebből a visszahajtható viselési módból fakad: aggatós, felaggatózni való fersing.

jo03

Csorba János, széki parasztember, Kallós Zoltán egyik adatközlője emlékírásaiban így írja le a Birtalan-napi emlékezést:

“Elsőbbnek fogadalmat tettek, hogy e nehéz, gyászos események emlékét – mely mint ítélet, úgy pusztított – megőrzik, és Birtalan [Szent Bertalan] napján háromszori, bűnbánó istentiszteletet szentelnek Istennek, bűnbocsánatért. És hogy Istennek tették, vagy talán ha földi halandó embernek is, nem tudom. De Szék község a fogadalom szavát két és félszáz éven át fiúról fiúra, a mai napig megtartotta!

jo04

Az akkori megegyezés szerint gyászruhát vesznek magukra, és belső érzésük egy az akkoriakéval. Ezt bizonyítja birtalani magatartásuk, amikor összegyűlik a falu egész népe. Akik elköltöztek a faluból, hacsak lehet, kötelességüknek tartják minden évben arra a napra oda visszamenni, és az akkori gyászolóknak részvétüket kifejezni, mély megrendüléssel, csöndes, gyászos, lehajtott fejjel.

jo05

A szemekben még ma is több a könny, mint a mosoly. Így láthatja a kíváncsiskodó idegen, aki hírből hallotta, de személyesen akarja látni a gyászos esemény színhelyét, és annak a népnek az utódát, aki ma is mint parancsot tiszteli, és megtartja az ősi hagyományt. A szóbeszéd szerint azért olyan különleges a széki népviselet, hogy emlékeztető legyen. Az emberek ezért választották a kék színű ujjast. Az asszonyok azóta kötnek a fejükre fekete keszkenyőt, mert az akkori megmaradt anyák úgy fogadták: míg élnek, gyászolni fognak.” (Csorba János: Bár emlékezete maradjon meg…)

 

Object of the week

24th of August, St. Bartholomew's Day

This day is a commemorated in Szék (Sic, Cuj County) because in 1717 the tatar hordes attacked the village and deported about 600 people as hostage. Because of this incident the survived villagers made an oath, that they will be wearing mouring clothes. That skirt is a woman skirt from Szék.

jo06

 

A hét tárgya

A hét tárgya

Augusztus 20 –  az államalapító Szent István ünnepe

jo01

A tárgyak és különböző néprajzi leírások  jól szemléltetik, hogy  Kalotaszegen a viseleti és egyéb darabokon, bútorokon, kályhacsempén, különböző használati eszközökön a magyar címer  kedvelt és visszatérő díszítőmotívum volt. Ennek kapcsán a hét tárgyaként egy kalotaszegi lány ünnepi fejdíszt, egy címerrel díszített gyöngyöspártát mutatunk be.

jo02

Leltári száma: 2003.12.27 Lelőhelye: Kallós Zoltán Alapítvány Múzeuma

Ezt a darabot Hangya Kati készítette Mérában, Kallós Zoltán megrendelésére. A lányok,  –  később asszonyok –  saját pártájukat őrizték, hogy lányaiknak továbbadják, így ezeket el nem adták. Kallós Zoltán elmondásából tudjuk azt is, hogy a magyar címer díszítőmotívumként az 1940-es években lett igen népszerű.

jo03

A lányok hajukat egyágú fonatban leeresztve hordták, szalaggal a végén. Legfőbb ékességük volt a gyöngyös párta, amelyet a konfirmált, pártás lány esküvőjéig viselhetett. Ha egyszer feltette, minden ünnepen fel kellett tennie. „Belevénül a pártába” – mondták, ha sokáig nem ment férjhez. (MN III.)

jo04

A párta a leányok fejét a szüzesség jelképeként övező pánt. A párta merevségét biztosító vasvázat vagy kéregpapírt finom textíliával vonták be és bélelték, islóggal, drágakőutánzatokkal, ezüst-, aranycsipkével. Ez utóbbiak elhelyezése szerint ágas- vagy folyópárta (Kalotaszeg) néven említették. A pántot hátul, a fej kerületéhez igazítva madzaggal húzták össze, a csatlakozást szalagköteggel takarva, amelyben a pántlikák száma általában páratlan volt (Erdély). – A párta a honfoglalás korában is tartozéka volt a női fejviseletnek. (MNL)

jo05

Object of the week

20th of August, Hungarian National Day, Saint Stephen’s Day

The young, unmarried girls in Kalotaszeg wore a corolla-type headgear called párta on their head. It was very common, that this object was decorated with the Hungarian national coat of arms. This párta is from Méra (Mera, Cluj County), made by Kati Hangya.

jo07

Bővebben...

 

A hét tárgya

A hét tárgya

Augusztus 9.-én zárta be kapuit a Kalotaszentkirályi Népzene- és Néptánctábor, és egyúttal kezdetét vette a XXIV. Nemzetközi Mezőségi Népzene- és Néptánctábor Válaszúton. A múlt hét tárgya a táborhoz kapcsolódva egy kalotaszegi női ing volt. A táborozókkal együtt vándoroljunk át mi is egy másik tájegységre, és a hét tárgyaként ismerkedjünk meg a Mezőség egyik viseletdarabjával. Ez a darab egy mezőkeszüi női felső ruha, amely adományozás útján került múzeumunkba.

jo01

Leltári száma: 2015.17.04 Lelőhely: Kallós Zoltán Alapítvány Múzeuma

A mezőségi magyarság szinte minden ruhadarabját maga készítette, melyek sokszor egy életre szóltak és kevésbé hatottak rá a divat korabeli változásai. A lányok és asszonyok 40 éves korig mellénnyel egybevarrott szoknyát hordtak, melyet Magyarpalatkán például köntösnek neveztek. Az öregek a fersinget (szoknyát) és a lájbit, vagyis a mellényt külön viselték. (Tőkés Béla: A mezőségi magyar viselet)

jo02

Ez a darab egy mell alatt szabott felsőruha. Barna selyembrokát anyagból készült. Felül, a mellény középen gombsorral záródik, fekete bársony szalaggal és fémből készült flitterekkel díszített. A szoknya alsó részére nehezéknek fekete bársony anyagból szegélyt varrtak, amitől tánc közben jellegzetesen forog. A szegély felett fémszálból készült szalaggal ékesítették.

jo03

Kallós Zoltán elmondása szerint ezt a ruhát idősebb asszony és fiatal lány egyaránt hordhatta. Azt is tőle tudjuk, hogy az ünnepi ruhát általában selyembrokát anyagból varrattatták, melyet a környékbeli vásárokon szereztek be, hétköznapokon viselt darabokat pedig karton vagy vászon anyagból készítették. A ruha alatt lebegőujjú inget és pendelyt viseltek. A színben és anyagban a ruhához illő kötényt pedig közvetlenül a mell alatt kötötték ruha elé.

jo04

 

Object of the week

After the ending of the Folkdance and Folkmusic Camp of Kalotaszentkirály another camp opened his gates: the 24th International Folkmusic and Folkdance Camp of Mezőség in Válaszút. Related to this the object of this week is a woman’s dress from Mezőkeszü, Mezőség (Chesău, Cluj County). This is a typical women’s clothing from Mezőség, because the skirt and the vest is sewed together. Usually young girls and women to the age of 40 wore this type of dress. The older women wore the skirt and the west separated.

jo06

jo11

 

A hét tárgya

A hét tárgya

A nyári tánctáborok javában zajlanak, a héten nyitotta meg a kapuit a XXV. Nemzetközi Kalotaszentkirályi Népzene- és  Néptánctábor, ennek apropóján mi is egy kalotaszegi hét tárgyával készültünk. Ami nem más, mint egy kalotaszegi női ing.

jo02

Leltári száma: 2014.04.60 Lelőhelye: Kallós Zoltán Alapítvány Múzeuma

Ez a darab vásárlás útján került múzeumunkba, Zsobokról származik. Ünnepi, írásos hímzéssel sűrűn díszített darab. Kallós Zoltán elmondásából tudjuk, hogy a kalotaszegi ruhadarabok, mintája és színe fontos információkat hordozott viselőjéről. Mindig a leány és a menyecske ruhája volt a legcifrább, legdíszesebb. Az idősek, gyászt viselők az egyszerűbb, sötétebb darabokat hordták.

jo03

Ez a darab az úgynevezett mellévarrott ujjú gyolcsing, mely az egész magyar nyelvterületen jellemző volt, mintája az, ami tájspecifikussá és különlegessé tette. A mellévarrott ujjú ingek ujján a hosszanti toldásvonalat fent vízszintes hímzett csík – Kalotaszegen vállfű – is díszíthette.

jo05

Noha ismert a korai és az egész magyar nyelvterületről előkerült hosszú, bevarrott ujjú ing, itt az igen bő, mellévarrott ujjú rövid gyolcsing a jellemző. Ezek a hímzés elhelyezésével, színével és mértékével nyerik el kifejezőképességüket: a piros vállfűs ing T alakban elhelyezett dús hímzésével a fiatalok ünneplője volt (az egészen fiatalokén csak keskeny a hímzés), a kötéses, csak hosszában kivarrt ujjú ing férjes asszonyokat illetett, a dísztelen parasztos ing egyszerűséget, munkaalkalmat, öregkort vagy éppen gyászt jelentett. A hímzés fekete színe azt hivatott közölni, hogy aki ilyen inget vesz magára, az úrvacsorázni indul, böjtöl, gyászban van vagy öreg. (NL.)

jo07

Object of the week

This week the 25th Folkdance and Folkmusic Camp of Kalotaszentkirály takes place, and that’s why, the object of the week is woman’s shirt from Zsobok, Kalotaszeg.

This shirt is very rich decorated, because it belonged to a young woman. The young, unmarried girls wore always the most decorated clothes. The embroidery is made with the so called „written” technique, because the women who made it, wrote the pattern first.

jo08

jo11

jo13

 

A hét tárgya

A hét tárgya

Ezen a héten a bemutatásra kiválasztott tárgy gyűjteményünk egyik különleges darabja, melyet a lányok, asszonyok a fonáshoz használtak. Ez a tárgy egy övguzsaly.

Leltári száma: 2015.11.88 Lelőhelye: Kallós Zoltán Alapítvány Múzeuma

jo02

Ez a guzsaly vásárlás útján került múzeumunkba, Kallós Zoltán egy gyűjtőtől vásárolta Szamosújváron, de eredetileg a Nyugati-havasokból származik.

A guzsalynak négy változata ismert magyar nyelvterületen, a legkisebb, legvékonyabb az övguzsaly. Ezt, – ahogy a neve is mutatja – az övbe tudták szúrni, vagy a hónuk alá fogták és így menet közben, járás közben is lehetett vele fonni. Ilyen alkalom lehetett a pásztorkodás, mikor az állatokat figyelve, vagy utánuk sétálva tudtak fonni ezzel az eszközzel.

jo04

A fából készült használati eszközök, melyeket minták sokaságával díszítenek legtöbbször érzelmekről árulkodnak, itt néhány betű is a segítségünkre siet, hisz ez a darab dedikált és évszámmal ellátott. Egyik oldalán: „ G. D” másik oldalán: „ A. 1947”

jo05

Maga a guzsaly gyakran gazdagon faragott, ritkábban festéssel is díszített rúd, amelyre fonásnál a rostcsomót felkötik. A guzsalynak magyar nyelvterületen négy fő típusa használatos: Az övguzsaly kb. 1 m hosszú. A fonó nő bal karja alatt az övébe dugva vagy bal hóna alatt a karjával magához szorítva rögzíti, így járás közben is tud róla fonni. Ma ezt a típust jobbára a délszlávok és a románok használják, így a magyar nyelvterület D-i és K-i peremén, az e népekkel erősen keverten élő magyarságnál fordul elő.

jo06-b

 A rúdguzsaly az előzőnél jóval hosszabb, rendszerint ülve, a térdek közé szorítva fonnak róla. Erdély magyarsága, főleg a székelyek használják. A talpas guzsaly, ami a köztudatban a legismertebb, kb. másfél méteres rúd, alul egy- vagy kétszárnyas talpba rögzítve. A talpra fonás közben ráülnek, hogy a guzsaly biztosan álljon. A székes guzsaly hosszú, sima rúdja egy kis gyalogszék formájú lábazatból áll ki, így a guzsalyt a fonónak nem kell külön rögzítenie. (NL.)

jo08

 

Object of the week

Distaff

It is a tool used in spinning. It is designed to hold the unspun fibers, keeping them untangled and thus easing the spinning process. It is most commonly used to hold flax, and sometimes wool, but can be used for any type of fiber. This object is from the Western Carpathians, and it is the smallest type of distaff. The woman can walk during the spinning with this tool. It was a love gift from the boy to the girl. It is a monogram: „G.D” and a year mark on it: „A. 1947”

jo10

 
További cikkeink...

VÁLASZÚTI HÍRMONDÓ

a válaszúti diákok újsága 

final

        

         FŐ TÁMOGATÓINK

 

1227653 

images

 

communitas fuggoleges

 

Soros

 

77

 

dension

 

kormany

 

nefmi

 

Kim

 

ministerul cultelor

 

sigla-consiliul-judetean-cluj

 

nemzeti alapitvany

 

balassi

 

 

 

PARTNEREINK

 

irinyi

 

dorog

 

 

TEKA

 

Face-time Tv

 

160x280px

 


HONLAPCSALÁD


untitled-crops

 

Oldalainkat 84 vendég böngészi