kormany tamogatas

Vim LOGO

Mol logo

 

kallos logo_01

A hét tárgya

A hét tárgya

Szeptember 8.- Kisasszony napja

Kisasszony napja volt sokfelé a cselédek szolgálatba lépésének ideje. Ilyenkor kezdték a dióverést. Időjárásjóslás is fűződik ehhez a naphoz. Bugyborékos vagy ritkaszemű eső – esős időszakot jósol. Úgy vélték, hogy Kisasszony-napkor rózsát hány a nap.

jo01

E napon ünnepeli a római katolikus egyház Szűz Mária születésnapját (Nativitas Beatae Mariae Virginis). A hit szerint e napon a fecskék sem indultak útnak, bármilyen szép idő volt. Mivel Kisasszony napja után a vetést is megkezdték, a vetőmagot vagy előtte való éjjel, vagy kora hajnalban harmatra tették, hogy a búza ne üszkösödjék meg. Fűzfát, szénát, kukoricaszárat, három almát és három nádszálat szenteltettek e napon, s ha az állat megbetegedett, adtak neki belőle, majd bezárták az ajtót, s kívülről keresztet rajzoltak rá.

jo02

Ezen jeles nap alkalmából a hét tárgya: Mária-ház

Leltári szám: 2015.06.04 Lelőhelye: Kallós Zoltán Alapítvány Múzeuma

Ez a darab vásárlás útján került múzeumunkba. Kallós Zoltán elmondásából tudjuk, hogy ez a Mária-ház egy szatmári sváb család tulajdona volt, akiktől a feketetói vásárba került. Itt vásárolta meg Kallós Zoltán. Mária és a Kis Jézus figurája viaszból készült, kerete az üveglappal együtt levehető, így tudták melléhelyezni a családi ereklyéket, fotókat. Méretei 57,5 cm x 46 cm, mélysége pedig körülbelül 8 cm.

jo03

Mária-ház főleg a nagyobb kegyhelyek vonzáskörében, a hazahozott kegykép, illetve szobor másolatai számára készített szekrényke, amely a sarkos elrendezésű parasztszobák asztalszögletében, az úgynevezett szentsarokban függ vagy a sarokpadhoz építve áll. Búcsújárás alkalmával szerzik be, az újházasok otthonának házi szentélye, házi oltára lesz. Általában a templom kegyképéhez hasonlóan felöltöztetik, virág girlanddal veszik körül, a házat mintás papírral, ezüstfóliával vagy szentképekkel bélelik. Sok helyen ide kerülnek a családi élet legbecsesebb emléktárgyai: a leány Mária-szalagja és érme, a vőfélycsokrok, a menyasszonyi koszorú stb., amely szokás révén Mária mint a család patrónusa szerepel. (NL.)

jo04

Object of the week

8th September –The Birthday of Holy Mary.

One type of icon: so called Holy Mary House

jo05

This day is an important feast day celebrated by the Catholic Church. Therefore the object of the week is a type of icon, called “house of Holy Mary”. It is a frame with an 8 cm box that hosts the two figures, Holy Mary and the baby Jesus. This figures are made of wax.

jo09

 

 

A hét tárgya

A hét tárgya

SZEPTEMBER 1. EGYED NAPJA

Egész Erdélyben időjárásjóslásra alkalmas napnak tartották. E napon tapasztaltakból következtettek az ezt követő hat hét időjárására.

jo05

 

Barabás László Parajdon jegyezte fel:

Amilyen az Egyed napja,

Olyan az ősz minden napja. (Pozsony Ferenc: Erdélyi népszokások)

De egy tréfás találós kérdés is kapcsolódik e naphoz: „Mikor van a túrós csusza nevenapja? – Egyed napján.”

Ennek apropóján választottuk hét tárgyának ezt a különleges faragott, nagy méretű fa kanalat.

jo06

Leltári száma: 2015.04.14 Lelőhelye: Kallós Zoltán Alapítvány Múzeuma

Ez a darab vásárlás útján került múzeumunkba, és Kallós Zoltán elmondása szerint a tej lefölözéséhez használták. A fa a használat során, a tejzsírtól fényessé és tartósabbá vált. Érdekessége a kanál nyeléül szolgáló tátogó hal.

jo07

A legutóbbi időkig a paraszti étkezésben a kanálnak és késnek volt fontos szerepe. A kanál általában személyi tulajdon volt, melyre, például némely helyeken tulajdonjegyet véstek. A kanalakat a konyhán tartották különféle kanáltartókban, kanalasban. A középkor vége felé még nem mindenkinek volt kanala, és a közös kanállal való étkezésnél a kenyérre csorgatva fogyasztották a folyékonyabb ételeket. A kanál dísz- és ajándéktárggyá is vált, mivel a nyele díszítési lehetőségként kínálkozott a fa- és csontművesek, ötvösök számára. A parasztok kanala fából készült, a közös tálból való étkezéshez alakították hosszú nyelűre és öblösre. (NL.)

jo08

Object of the week

Wooden spoon

This day is the day of Egyed (Saint Giles). The form of the Hungarian male name also means jokingly “eat it”. That’s why the object of the week is a wooden spoon. This spoon was used for skimming the milk.

jo10

jo12  

 

A hét tárgya

A hét tárgya

Augusztus 24. Bertalan/ Birtalan napja

jo01

Az 1717-es tatár betöréskor Szék lakosainak csaknem felét, mintegy 600 embert hurcolt el az ellenség.  Az augusztus 24-i Bertalan-napi gyászukkal és szigorú böjtölésükkel a székiek máig őrzik az akkori események emlékét. –  írja Martin György Szék felfedezése és tánchagyományai című írásában.

Az eseményre való emlékezés kapcsán a hét tárgya egy széki szoknya.

jo02

Leltári száma: 2003.12.24 Lelőhelye: Kallós Zoltán Alapítvány Múzeuma

Ez a darab vásárlás útján került múzeumunkba, Székről származik. Apró hímzett mintás, ami a bolti vásznak nyomott mintáját utánozza. A széki szoknyák jellegzetessége az apró rakás, amit ennél a szoknyánál is megfigyelhetünk. Belsejében piros ún. tükör, ami a belsejébe varrott szegély, egyfajta nehezéke és dísze a szoknyának, ha visszahajtva hordták ez látszott.. Elnevezése is ebből a visszahajtható viselési módból fakad: aggatós, felaggatózni való fersing.

jo03

Csorba János, széki parasztember, Kallós Zoltán egyik adatközlője emlékírásaiban így írja le a Birtalan-napi emlékezést:

“Elsőbbnek fogadalmat tettek, hogy e nehéz, gyászos események emlékét – mely mint ítélet, úgy pusztított – megőrzik, és Birtalan [Szent Bertalan] napján háromszori, bűnbánó istentiszteletet szentelnek Istennek, bűnbocsánatért. És hogy Istennek tették, vagy talán ha földi halandó embernek is, nem tudom. De Szék község a fogadalom szavát két és félszáz éven át fiúról fiúra, a mai napig megtartotta!

jo04

Az akkori megegyezés szerint gyászruhát vesznek magukra, és belső érzésük egy az akkoriakéval. Ezt bizonyítja birtalani magatartásuk, amikor összegyűlik a falu egész népe. Akik elköltöztek a faluból, hacsak lehet, kötelességüknek tartják minden évben arra a napra oda visszamenni, és az akkori gyászolóknak részvétüket kifejezni, mély megrendüléssel, csöndes, gyászos, lehajtott fejjel.

jo05

A szemekben még ma is több a könny, mint a mosoly. Így láthatja a kíváncsiskodó idegen, aki hírből hallotta, de személyesen akarja látni a gyászos esemény színhelyét, és annak a népnek az utódát, aki ma is mint parancsot tiszteli, és megtartja az ősi hagyományt. A szóbeszéd szerint azért olyan különleges a széki népviselet, hogy emlékeztető legyen. Az emberek ezért választották a kék színű ujjast. Az asszonyok azóta kötnek a fejükre fekete keszkenyőt, mert az akkori megmaradt anyák úgy fogadták: míg élnek, gyászolni fognak.” (Csorba János: Bár emlékezete maradjon meg…)

 

Object of the week

24th of August, St. Bartholomew's Day

This day is a commemorated in Szék (Sic, Cuj County) because in 1717 the tatar hordes attacked the village and deported about 600 people as hostage. Because of this incident the survived villagers made an oath, that they will be wearing mouring clothes. That skirt is a woman skirt from Szék.

jo06

 

A hét tárgya

A hét tárgya

Augusztus 20 –  az államalapító Szent István ünnepe

jo01

A tárgyak és különböző néprajzi leírások  jól szemléltetik, hogy  Kalotaszegen a viseleti és egyéb darabokon, bútorokon, kályhacsempén, különböző használati eszközökön a magyar címer  kedvelt és visszatérő díszítőmotívum volt. Ennek kapcsán a hét tárgyaként egy kalotaszegi lány ünnepi fejdíszt, egy címerrel díszített gyöngyöspártát mutatunk be.

jo02

Leltári száma: 2003.12.27 Lelőhelye: Kallós Zoltán Alapítvány Múzeuma

Ezt a darabot Hangya Kati készítette Mérában, Kallós Zoltán megrendelésére. A lányok,  –  később asszonyok –  saját pártájukat őrizték, hogy lányaiknak továbbadják, így ezeket el nem adták. Kallós Zoltán elmondásából tudjuk azt is, hogy a magyar címer díszítőmotívumként az 1940-es években lett igen népszerű.

jo03

A lányok hajukat egyágú fonatban leeresztve hordták, szalaggal a végén. Legfőbb ékességük volt a gyöngyös párta, amelyet a konfirmált, pártás lány esküvőjéig viselhetett. Ha egyszer feltette, minden ünnepen fel kellett tennie. „Belevénül a pártába” – mondták, ha sokáig nem ment férjhez. (MN III.)

jo04

A párta a leányok fejét a szüzesség jelképeként övező pánt. A párta merevségét biztosító vasvázat vagy kéregpapírt finom textíliával vonták be és bélelték, islóggal, drágakőutánzatokkal, ezüst-, aranycsipkével. Ez utóbbiak elhelyezése szerint ágas- vagy folyópárta (Kalotaszeg) néven említették. A pántot hátul, a fej kerületéhez igazítva madzaggal húzták össze, a csatlakozást szalagköteggel takarva, amelyben a pántlikák száma általában páratlan volt (Erdély). – A párta a honfoglalás korában is tartozéka volt a női fejviseletnek. (MNL)

jo05

Object of the week

20th of August, Hungarian National Day, Saint Stephen’s Day

The young, unmarried girls in Kalotaszeg wore a corolla-type headgear called párta on their head. It was very common, that this object was decorated with the Hungarian national coat of arms. This párta is from Méra (Mera, Cluj County), made by Kati Hangya.

jo07

Bővebben...

 

A hét tárgya

A hét tárgya

Augusztus 9.-én zárta be kapuit a Kalotaszentkirályi Népzene- és Néptánctábor, és egyúttal kezdetét vette a XXIV. Nemzetközi Mezőségi Népzene- és Néptánctábor Válaszúton. A múlt hét tárgya a táborhoz kapcsolódva egy kalotaszegi női ing volt. A táborozókkal együtt vándoroljunk át mi is egy másik tájegységre, és a hét tárgyaként ismerkedjünk meg a Mezőség egyik viseletdarabjával. Ez a darab egy mezőkeszüi női felső ruha, amely adományozás útján került múzeumunkba.

jo01

Leltári száma: 2015.17.04 Lelőhely: Kallós Zoltán Alapítvány Múzeuma

A mezőségi magyarság szinte minden ruhadarabját maga készítette, melyek sokszor egy életre szóltak és kevésbé hatottak rá a divat korabeli változásai. A lányok és asszonyok 40 éves korig mellénnyel egybevarrott szoknyát hordtak, melyet Magyarpalatkán például köntösnek neveztek. Az öregek a fersinget (szoknyát) és a lájbit, vagyis a mellényt külön viselték. (Tőkés Béla: A mezőségi magyar viselet)

jo02

Ez a darab egy mell alatt szabott felsőruha. Barna selyembrokát anyagból készült. Felül, a mellény középen gombsorral záródik, fekete bársony szalaggal és fémből készült flitterekkel díszített. A szoknya alsó részére nehezéknek fekete bársony anyagból szegélyt varrtak, amitől tánc közben jellegzetesen forog. A szegély felett fémszálból készült szalaggal ékesítették.

jo03

Kallós Zoltán elmondása szerint ezt a ruhát idősebb asszony és fiatal lány egyaránt hordhatta. Azt is tőle tudjuk, hogy az ünnepi ruhát általában selyembrokát anyagból varrattatták, melyet a környékbeli vásárokon szereztek be, hétköznapokon viselt darabokat pedig karton vagy vászon anyagból készítették. A ruha alatt lebegőujjú inget és pendelyt viseltek. A színben és anyagban a ruhához illő kötényt pedig közvetlenül a mell alatt kötötték ruha elé.

jo04

 

Object of the week

After the ending of the Folkdance and Folkmusic Camp of Kalotaszentkirály another camp opened his gates: the 24th International Folkmusic and Folkdance Camp of Mezőség in Válaszút. Related to this the object of this week is a woman’s dress from Mezőkeszü, Mezőség (Chesău, Cluj County). This is a typical women’s clothing from Mezőség, because the skirt and the vest is sewed together. Usually young girls and women to the age of 40 wore this type of dress. The older women wore the skirt and the west separated.

jo06

jo11

 
További cikkeink...

VÁLASZÚTI HÍRMONDÓ

a válaszúti diákok újsága 

final

        

         FŐ TÁMOGATÓINK

 

1227653 

images

 

communitas fuggoleges

 

Soros

 

77

 

dension

 

kormany

 

nefmi

 

Kim

 

ministerul cultelor

 

sigla-consiliul-judetean-cluj

 

nemzeti alapitvany

 

balassi

 

 

 

PARTNEREINK

 

irinyi

 

dorog

 

 

TEKA

 

Face-time Tv

 

160x280px

 


HONLAPCSALÁD


untitled-crops

 

Oldalainkat 105 vendég böngészi