kormany tamogatas

Vim LOGO

Mol logo

 

kallos logo_01

A hét tárgya

A hét tárgya

DECEMBER 24. SZENTESTE

Legnépszerűbb karácsonyi szokás a magyar nyelvterületen a betlehemezés volt. Nagyobb előkészületet, betanulást igénylő dramatikus játék, melynek több táji típusa is kialakult. A játéknak általában több szereplője van. A betlehemezés fő kelléke a jászol vagy templom alakú betlehem. A betlehemezés főbb jelenetei lehetnek az ún. szálláskeresés: József és Mária szállást keresnek, de nem fogadják be őket, a király, gazdag ember, vagy a kovács végül az istállóba küldi őket.

betlehem 02

 

A következő jelenetben az angyal a pásztorokat Betlehembe vezeti. Költögeti a mezőn alvó pásztorokat, akik azután ajándékaikkal az újszülött Jézushoz mennek. A betlehemezés része lehet az ún. Heródes játék is. Ebben a jelenetben a napkeleti bölcsek találkoznak Heródessel, majd az angyallal, aki figyelmezteti a bölcseket, hogy kerüljék el Heródest. A napkeleti bölcsek látogatását mutatja be Jézusnál, és Heródes haragját, esetleg a betlehemi gyermekgyilkosságról is szól.

betlehem 01

A betlehemezés fontos részét képezi a pásztorok évődése az öreg és süket pásztorral. A betlehemezés egyes jeleneteit gyakran önállósulva, külön szokásként adták elő. Így például a szálláskeresést az advent időszakában, a Heródes-jelenetet vízkeresztkor. Gyakran jártak házról házra csak a pásztorok tréfás jelenetével. Az erdélyi típusban az angyalon, pásztorokon kívül szerepel Szűz Mária, Szent József, a király szolgája.

betlehem 03

Ebben a változatban jellegzetes jelenet a szálláskeresés. Az erdélyi típus előadása különösen nagy előkészületet, betanulást igényelt. A szereplők feladatuknak megfelelő jelmezeket viseltek. Felnőtt férfiak játszották, kivéve az angyal és Mária szerepét, amit jó hangú gyerekre bíztak. (MN. VII.)

A hét tárgya karácsony alkalmával a múzeumunkban őrzött betlehem. Fa lécekből összeállított, papírral borított templom forma. Belül kis harang, amit kívülről is meg lehet szólaltatni, egy kis zsinór segítségével.

betlehem 04

Leltári száma: 2015.21.01. Lelőhelye: Kallós Zoltán Alapítvány Múzeuma

Szépkenyerűszentmártoni köszöntővel kívánunk áldott ünnepet minden olvasónak!

Adjon isten sokakat,

sok karácsony napokat,

búzát, bort eleget,

az üvegnek feneket,

hogy ihassunk eleget,

biket, bakot, barackot,

szőrőstökű malacot.

Boldog karácsonyi ünnepeket kívánunk!

betlehem 05

Object of the week

This church made from wood and paper, and used to a Christmas tradition, called „betlehemezés”.

 

A hét tárgya

A hét tárgya

Ezen a héten egy fotót választottunk ki Kallós Zoltán fotótárából.

A képen Gulyás Gyulát – többek között –  a Balladák filmjének egyik rendezőjét és egy betlehemes figurát látunk. A Balladák filmjének másik rendezője Gulyás János volt. A felvételt Izményben készítette Kallós Zoltán, 1984. január 7.-én.

HH CD KaZo FoND 016 FoD 01 04 33-34

Adattári száma: HH_CD_KaZo_FoND_016_FoD_01_04_33-34 Lelőhelye: Kallós Zoltán Alapítvány Múzeuma

Object of the week

This week we have choosen a photo from Kallós Zoltán’s photoarchive.The photographer captured a photo of Gyula Gulyás, who is one of the Gulyás brothers. He is the director of the film „Balladák filmje”. There is a figure too on the picture, which is related to a Christmas tradition, called „betlehemezés”.

The photo was taken 7th January 1984, in Izmény by Zoltán Kallós.

 

A hét tárgya

A hét tárgya

DECEMBER 13. LUCA NAPJA

Kevés olyan jeles nap van, amelyhez annyi hiedelem és szokás kapcsolódna, mint Luca napjához. Ez a nap éppúgy alkalmas volt termékenységvarázslásra, mint házasság-, halál- és időjárásjóslásra, bizonyos női munkák tiltására, valamint a lucaszék készítésére.

jo01

E napon a cél elsődlegesen a tyúkok termékenységvarázslása volt. Ehhez kapcsolódott a nők munkatilalma is. Országszerte úgy tartották, ha ezen a napon fonnának vagy varrnának, akkor ezzel bevarrnák a tyúkok fenekét. A praktikák, mágikus eljárások és szövegek a tyúkok szaporaságát, tojáshozamának növekedését igyekeztek elősegíteni.A Dunántúl egyes falvaiban a közelmúltig szokás volt a Luca-napi kotyolás. Fiúgyerekek házról házra járva mondták, énekelték a termékenységvarázsló mágikus szövegüket.A lucázók, kotyolók térdük alá szalmát tettek, amit azután a gazdasszony a tyúkok alá vitt. Ha nem kaptak adományt, fenyegetőztek: „Egy csibéjük legyen, az is vak legyen!”

jo02

A női munkák egy részének tiltása a tyúkok termékenységvarázslásával volt kapcsolatos, akárcsak az előírt munkák. Általában tollat fosztottak ezen a napon, hogy a tyúkok könnyen tojjanak. Mindenfajta fejtő-, bontómunkát alkalmasnak tartottak. Luca-napkor tilalmas munkák voltak még – a varráson, fonáson kívül – a mosás, lúgozás, kenyérsütés. (MN. VII.)

A hét tárgya pedig ez alkalomból egy madaras, aprójószágot ábrázoló széki varrottas, bontott párnavég.

jo03

Leltári száma: 2006.34.09. Lelőhelye: Kallós Zoltán Alapítvány Múzeuma

Ez a darab vásárlás útján került múzeumunkba Székről. A mezőségi hímzések közül erőteljes folthatásával válik ki a széki rámánvarrott hímzés. Túlnyomóan egyszínű, elsősorban piros pamutfonallal hímeznek. A viszonylag vékony alapanyag és a vastag hímzőfonal miatt a szabadrajzú munkákat rámára feszítve varrják, előre rajzolt minták alapján ezért is nevezik írásosnak is. Általában a minta ismétlődik, ás száröltéssel, tömött sorokban varrják őket. A főelemeket füzérrel fogják össze vagy koszorúba foglalják, mégis a legjellemzőbb talán a fészekbe helyezett madár. (MNL.)

jo04

Luca napját gonoszjáró napnak tartották az egész magyar nyelvterületen, ezért különösen védekezni kellett a boszorkányok rontása ellen. A boszorkányok felismerésére készült az ún. lucaszék, melyet ugyancsak Luca-naptól karácsonyig kellett elkészíteni

De ehhez a naphoz kapcsolódik a következő gazdasági év termékenységének jóslása is, az ún. Lucabúzát ilyenkor vetették. Ha karácsonyra szépen kizöldül, a következő esztendőre jó termést jósol.

 

Object of the week

13th December

St Lucy's Day

Pillowcase from Szék (Sic, Cluj County)

This day was a good opportunity to predict the next year’s harvest. The women were not allowed to work, to weave, to spin, to sew, because they believed, that the hens will stop laying eggs. Therefore the object of the week is a pillowcase with a hen on it.

jo05

 

A hét tárgya

A hét tárgya

NOVEMBER 30. ANDRÁS NAPJA

A legjelentősebb házasságjósló, varázsló nap. Többnyire a lányoknak magányosan, titokban kellett ezeket a praktikákat elvégezniük. Próbáltak álomból jósolni. A párna alá férfiruhaneműt rejtettek, és egész nap böjtöltek.

jo03

A párna alá tett nadrággal előzetesen is végezhettek hatékonyságot fokozó mágikus eljárást, például a Bódva vidékén a leány kendermagot vetett a favágítóba, nadrággal boronálta el, s úgy tette a feje alá. Egyes vidékeken egész nap böjtöltek a lányok, a fejük alá éjszakára férfiruhadarabot tettek, hogy álmukban megtudják, ki lesz a férjük. Lefekvéskor mondták

Ágyláb, léplek

Szent András kérlek,

mondd meg, hogy ki lesz férjem!

(Marczell 1985: 51) (MN. VII.)

Ehhez a szokáshoz kapcsolódunk a hét tárgyával, ami egy györgyfalvi ünnepi gatya.

jo04

Leltári szám: 2003.10.20 Lelőhely: Kallós Zoltán Alapítvány Múzeuma

Györgyfalváról származó ünnepi bőgatya, barna és sárga cérnával hímzett. Vásárlás útján került múzeumunkba. Az ünneplő gatya házilag szőtt vászonból készül, igen egyszerű szabásminta alapján. Négy szélből áll; deréknál az anyag színére visszahajtanak mintegy másfél, két cm-nyi széles részt, ebből lesz a korca, amibe házilag készí­tett gatyakötőt (gatyamadzagot) húznak. Az ünneplő gatya fejtős dísze — az oldal varrás mentén — elég széles és változatos mintákból áll ( rózsa,farkasfogas fehéres, ablakozás, ágazás). A gatya alján levő rojt fölött körben futó mintát madaras bokrétázásnak nevezik. A viselő gatya szabásra megegyezik az ünneplővel, csak ez durvább kendervászonból készül. (Pap Jánossy Magda: Györgyfalva viselete.)

jo06

A közös jóslások többnyire a fonóban történtek – ólomöntéssel, gombócfőzéssel. A gombócba egy-egy férfinevet rejtettek, amelyik elsőnek jön fel a víz tetejére, az lesz az illető férjének a neve. Az ólomöntésnél az öntvény alakjából a jövendőbeli foglalkozására igyekeztek jósolni. András-napkor kezdődtek a disznóvágások, disznótorok, ezért nevezték disznóölőnek is. (MN. VII.)

 

Object of the week

30th November – St. Andrew's Day

This day is important in the Transylvanian folklore for both the Hungarians and the Romanians. According to the traditions this day was the most suitable to predict the identity of the future husband. Therefore the young girls put a man’s cloth under the pillow, and during the night they dreamed about their future husband. The object of the week is a man’s breeches from Györgyfalva (Gheorgheni, Cluj County).

jo07

 

A hét tárgya

A hét tárgya

NOVEMBER 25. KATALIN NAPJA

Katalin-naphoz férjjósló hiedelmek és praktikák kapcsolódtak. Ilyenkor is szoktak vízbe tenni gyümölcságat, s ha az karácsonyra kizöldül, a kíváncsiskodó lánynak közeli férjhezmenetelt jósolt . Az ágat ez esetben „katalinágnak” nevezik.

jo01

A jóslások fő ideje a lányok számára: András-nap. A legények azonban ezen a napon tudakozódhattak jövendőbelijük iránt. Például úgy, hogy lopott leányinget tettek a párnájuk alá, abban reménykedve, hogy megálmodják a feleségüket. Több helyen a fiúk Katalinkor böjtöltek, hogy álmukban meglássák a jövendőbelijüket.

Katalin női dologtiltó nap. Egyes helyeken ilyenkor nem sütöttek kenyeret. Nem szabad szántani, kocsiba befogni. Leálltak a malmok is.

jo04

Talán a Katalin-napi időjárásjóslás a legismertebb: „Ha Katalin kopog, akkor karácsony locsog, viszont, ha Katalin locsog, akkor a karácsony kopog.” Katalin napjával befejeződtek az őszi bálok, lakodalmak. (MN. VII.)

A hét tárgya ezen a héten készítője miatt kapcsolódik Katalin napjához, ami ez alkalommal egy asztalközép.

jo05

Leltári száma: 2009.03.49 Lelőhelye: Kallós Zoltán Alapítvány Múzeuma

Ez a Kalotaszegről származó darab vásárlás útján került múzeumunkba. Házi szőttes, keresztszemes technikával, a Kalotaszegen oly népszerű piros szállal hímzett asztalközép. A tisztaszoba éke, az abrosz közepére terített díszítő textília. Többnyire négyzet alakú.

jo03

Körbe kézzel készített horgolt csipke díszíti, legizgalmasabb azonban a körben elhelyezett felirat, melyen készítője költőien fogalmazza meg az elkésztés körülményeit.

“NAGY KATI. VARTA. RÉSZÉRE HUSZ. ÉVES. KORÁBA.LEGSZEB. VIRÁGÁBA. TÖLTÖTE. IDEJÉT. E RUH A VARÁSRA. EZER.NYOLCSZÁZ. KILENCVEN.NYO LCBAN. JUNIUS. HUSZADIKÁN. VÉGESZTE. EL.“

jo06

 

Object of the week

25th November – Katherine’s Day

According to Hungarian folklore, this day is suitable to forecasts. When it is freezing, on the Christmas day will be milder weather, and vice versa. The object of the week is a tablecloth from 1898, which was made by Kati Nagy. Kati is the nickname for Katalin, the Hungarian variation of Katherine.

jo07

jo08

 
További cikkeink...

VÁLASZÚTI HÍRMONDÓ

a válaszúti diákok újsága 

final

        

         FŐ TÁMOGATÓINK

 

1227653 

images

 

communitas fuggoleges

 

Soros

 

77

 

dension

 

kormany

 

nefmi

 

Kim

 

ministerul cultelor

 

sigla-consiliul-judetean-cluj

 

nemzeti alapitvany

 

balassi

 

 

 

PARTNEREINK

 

irinyi

 

dorog

 

 

TEKA

 

Face-time Tv

 

160x280px

 


HONLAPCSALÁD


untitled-crops

 

Oldalainkat 18 vendég böngészi