kormany tamogatas

Vim LOGO

Mol logo

kallos logo_01

A hét tárgya

Január 8.

Igencsak hideg szelek fújnak mostanában Válaszúton. A kinti havas tájat azonban mindig jóleső érzés a benti meleg szobából szemlélni. Ez régen sem volt másképp. Mindig nagyon fotos szerepe volt a lakóházakban a különböző tüzelőberendezéseknek. A ház lakói a tűzhelyen főztek, körülötte melegedtek, aludtak, beszélgettek. Ezen a héten a hidegre való tekintettel egy Gyimesben készült fotót mutatunk be, amelyen egy kandalló látható.

KaZo FoA 01 16 3 vizjeles

Leltári száma: KaZo_FoA_01_16_3 Lelőhelye: Kallós Zoltán Néprajzi Gyűjtemény

A kandalló láng-, szikra-, füstfogóval, kürtővel ellátott nyílt tűzhely. Hátsó része általában a falra támaszkodik, másik két oldala szabad, nyitott. A tűztér mindig alacsony patkán helyezkedett el, egyszerűbb változatoknál pedig a szoba földjén. A szabad sarkon egyszerű, esetleg faragott, esztergályozott tagolású, díszítésű faláb, esetleg vasrúd állt. Erre támaszkodott a kandalló füstfogója. Ahol a füstfogó a mennyezetről függött, ott ez a támaszték el is maradhatott. A szikrafogók a nyílt tűzhelyek szerves tartozékai, amellyel igyekeztek megelőzni a tetőszerkezet kigyulladásást. Ezek leggyakrabban vesszőfonadékból készültek, amelyet kívül-belül gondosan betapasztottak sárral. Alacsonyabb tetőszerkezet esetén még tettek a padlásra is vesszőből font kisebb szikrafogót, mert a rövid úton még elég sok eleven szikra jutott a tetőtérbe. A kupola alatt a szikra lecsapódott, a füst az oldalnyílásokon át a tetőtérben oszlott szét. (MNL)
A képen egy féltérdre ereszkedett gyereket látunk aki a tűz fölé akasztott üstben kavarja az ételt. Az üstöt a szolgafa segítségével függesztették a tűz fölé. Ez általában forgatható volt, miután ráillesztették a bográcsot, a tűz fölé lehetett fordítani, ha az étel megfőtt, akkor pedig kifordították. A képen látható kandalló esetében a tűztér a szoba padlóján helyezkedik el, a füstfogó pedig a mennyezetből függ, ezért nem látunk a kandalló első két sarkánál támasztékot

Object of the week

It is cold outside these days in our region. The winter is more tolerable inside near a well heated fireplace. Therefore the object of the week is a photograph from our archive, taken in the Gymes region, which shows a traditional fireplace and a young boy cooking.

 

A hét tárgya

 
Újév

Az évkezdéshez kapcsolódik számos jósló és varázsló tevékenység. Ezeknek tárgya lehetett a jövő évi termés, az időjárás, az egészség és a szerelem. Próbálták befolyásolni a család anyagi helyzetének alakulását, és ehhez nem egy esetben az étkezést hívták segítségül. Az újévet megelőző óév estéjének asztala is már az újévre igyekezett hatni. Volt, ahol bőved estének hívták, mivel ha bőségesen étkeztek 31-én, akkor bőséges új év következett. A magyar nyelvterület sok részén ekkor húsos ételeket fogyasztottak. A húsfélék közül pedig a századfordulón leginkább disznóhúst készítettek. Ahogyan a disznó befelé túr, úgy a szerencsét is befelé túrja, míg a tyúk kapirgálásával elkapirgálja a háztól a szerencsét. Ezért kaphatott fontos szerepet a disznóorr - amit tehettek káposztába - és a disznófej az óévi vacsorán. Az év ezen időszakában pedig ezek a húsok rendelkezésre álltak, mivel december már a disznóölések időszaka. (Magyar Néprajz)

A disznó szerencsét hozó túrásához kapcsolódva egy olyan fotót mutatunk az új év napján, amin egy kismalac is látható.
 
image1
 
Leltári száma: HH_CD_KaZo_FoND_036_FoN_01_02_04 Lelőhelye: Kallós Zoltán Néprajzi Gyűjtemény
 
A fénykép hátteréből - a tájból és a fagerendákból épített, zsindellyel fedett épületből - felismerhető, hogy Gyimesben készült. Négy nőt láthatunk. Kendőben vannak, öltözékük polgári ruha. Egyikük tartja kezében a kismalacot.
Újév első napján igyekeztek nem veszekedni, és olyan dolgokat tenni, amelyek ismétlődését egész évben szerették volna. Így aki elolvassa ezt az írásunk, egész évben követni fog minket!
Boldog újévet kívánunk!
 
Object of the week
 
New year
 
According to folk belief, if you eat pork on new year's eve you will be lucky in the new year. Therefore the object of the week is a photo from Gyimes. In the picture there are four women and one of them holds a piggy in her hand.
 

A hét tárgya

Karácsony

Advent első vasárnapjával megkezdődő várakozás karácsonykor teljesedik be Jézus megszületésével. Ennek az ünnepkörnek egész Kárpát-medencében ismert mozzanata a betlehemezés dramatikus szokása. A játék alkalmával házról-házra jártak hirdetve a Megváltó születését és köszöntve a házbélieket. A betlehemezés szereplőinek száma, életkora és öltözéke és maga a betlehem kialakítása területenként változhatott, de középpontban a pásztorok párbeszédes, énekes-táncos játéka állt. Verebélyi Kincső szerint nem véletlen, hogy pásztorkodással kapcsolatos utalások szövik át már a korai keresztény szövegeket és jelképhasználatot. A zsidók a kereszténység kialakulásának idején sok évszázada foglalkoztak pásztorkodással. A pásztor ilyen környezetben jellemző és központi figura. Maga Jézus is pásztornak nevezi magát, mint aki őrzi nyáját, azaz a híveit. (MNL; Verebélyi Kincső: Betlehemezés)

A betlehemes játékok központi figuráit megtestesítő szereplőknek, a pásztoroknak egy jellemző eszközére, a botra mutatunk példát ezen a héten.

1

Leltári száma:2015.18.02 Lelőhelye: Kallós Zoltán Néprajzi Gyűjtemény

A pásztorbot hosszúságát a pásztor saját testmagasságához mérte. Magának is készíthette, de vásárban is beszerezhette, vagy cserélés útján is birtokába kerülhetett. A mi darabunk vége enyhén ívelt és gömbben végződik. Egy darab fából készült, hossza 124 centiméter. A bot egész felülete karcolással van díszítve. Természeti képek láthatóak rajta: virágmotívumok és állatalakok.

Object of the week

Christmas

Nativity plays were very popular in rural settlements all across the Carpathian Basin. The play is called “Betlehemes”, referring to the birthplace of Jesus. The people who played used to carry around a church made out of paper or wood and they visited every house in the village on Christmas day. The main caracters of the play were the shepherds. On this occasion we chose a shepherd’s crook as the object of the week.

Bővebben...

 

A hét tárgya

December 18.

Advent a karácsonyt megelőző időszak, a Megváltó születésére való várakozás ideje, amely az egyházi év kezdete is egyben. A decemberi hónapot Mária hónapjaként is szokták emlegetni. A katolikus egyház nem is ünnepelhetné igazán az advent idején eljövendő Üdvözítőt anélkül, hogy ne gondolna a Szűzanyára, ki szíve alatt hordozta a gyermeket. Erre szolgálnak a Mária-köszöntéseken kívül elsősorban a roráte misék. A kereszténységben a hajnali idő, ami megelőzi a Nap felbukkanását, Mária napszaka, hiszen ő szülte Jézust, a felkelő Napot. Az adventi idő ugyanilyen logika alapján lesz a Mária tisztelet ideje, december pedig Mária hónapja. (Katolikus honlap: https://bit.ly/2UVhEXf ; Tánczos Vilmos: A Fény és a Szó https://bit.ly/2A6dlj6)

Erre a hétre egy ünnepi abroszt választottunk, amit Kallós Zoltán egy Mária nevű asszonytól, Fodor Máriától (Kicsi Mari) gyűjtött. Fodor Mária gyerekkorában ismerte meg Kallós Zoltánt, hiszen az ő édesanyja sokat szőtt Zoli bácsinak. Mária néni maga is az édesanyjától tanulta meg a szövés mesterségét.

1

Leltári szám: 2015.08.41 Lelőhelye: Kallós Zoltán Néprajzi Gyűjtemény

A képen egy szőrabroszt láthatunk, amely az ünnepi asztal dísze volt. Ezt a darabot lila, zöld, piros és ciklámen színű gyapjúból szőtték l950 körül, szélén színes rojt található. Az abrosz használata magyarlakta terület nagy részén a közelmúltig kizárólag ünnepjelző szerepű, még a 20. sz. elején is akadtak községek, ahol csakis karácsonykor volt szokás az asztalt befedni. Volt, ahol emellett néhány jeles alkalomkor (búcsú, temetés, lakodalom) is tettek abroszt, esetleg minden ünnepen is, de hétköznap az asztal terítetlenül állt. A szőrabroszok elsősorban azokról a tájakról ismertek, ahol a gyapjú házi feldolgozása, szövése hosszabb ideig fennmaradt, így például Mezőség. Ezen a tájegységen gyakran előfordul, hogy az asztalt „felöltöztetik”, egymásra teszik az egyre kisebb méretű szőr- és vászonabroszokat, váltogatva néha ötöt is. Így válik láthatóvá minden darab szélének finom kimunkált díszítése. (MNL)

Object of the week

In the season of Advent the Christian churches also commemorate Mary, mother of Jesus. In the Roman Catholic church december is also referred as the Month of Mary. On this occasion we chose a festive wool tablecloth, collected by Kallós Zoltán from another Mary: Fodor Mária (Kicsi Mária), whom he knew from her childhood. This tablecloth was woven in the 1950s. The usage of tablecloths was usually restricted to holidays, like Christmas, while wool as fabric was common where house weaving was still in practice up to the recent times, like Mezőség.

Bővebben...

 

A hét tárgya

December 13 – Luca napja

Luca napja nagyon jelentős volt a magyar néphitben, sok babona kapcsolódott ehhez a naphoz. A néphit kétféle Lucát ismert, a jóságost és a boszorkányost. A hagyomány szerint dologtiltó és különféle jóslásokra alkalmas nap volt. (Magyar Néprajzi Lexikon)

Luca nap alkalmából Kallós Zoltán egyik kedves adatközlőjére, Lőrincz Györgyné Hodorog Lucára emlékezünk (1920-1990). A klézsei csángó asszony, a csángók talán legjelentősebb adatközlője volt, siratóasszony, táncos, énekes, mesélő és gyógyító, aki tudatosan vállalta magyarságát. Miközben élte a klézsei asszonyok mindennapi életét, nevelte gyermekeit, unokáit, aközben a Moldvát járó néprajzgyűjtők lelkes segítőjévé vált. Ha énekelni, táncolni, tilinkázni hívták az erdélyi táncházakba, szívesen ment. Luca néni azon ritka csángó magyarok közé tartozott, aki nem félt a hatalomtól. Amikor a helyi asszonyokat nem akarták enegedni az egyik televíziós Kalálka fesztiválra, nem hagyta annyiban: összehívta az asszonyokat, mintha a mezőre indulnának, aztán bementek Bákóba, s onnan Csíkszeredába buszoztak. Megtorlásként 8 éven át nem engedték ki a faluból. (Bereczki Ibolya: Indulj el egy úton; Csinta Samu: A lélekmentő; Halász Péter: Lőrinc Györgyné Hodoróg Luca halálára http://www.klezse.ro/Hodorog%20Luca.htm)

Hét tárgyának ezen alkalomból egy képet választottunk, melyen Lőrincz Györgyné Hodorog Lucát láthatjuk tilinkózás közben. Erdélyben és Moldvában a tilinkó és névváltozatai (tilinka, tilink, csilinka, pilinka) az ujjnyílás nélküli furulyatípusokra alkalmazott elnevezések voltak.

HH CD KaZo FoP 00225r

Leltári szám: HH_CD_KaZo_FoP_00225r Lelőhelye: Kallós Zoltán Néprajzi Gyűjtemény

Bővebben...

 
További cikkeink...

 

VÁLASZÚTI HÍRMONDÓ

a válaszúti diákok újsága 

final

        

         FŐ TÁMOGATÓINK

 

1227653 

images

 

communitas fuggoleges

 

Soros

 

77

 

dension

 

kormany

 

nefmi

 

Kim

 

ministerul cultelor

 

sigla-consiliul-judetean-cluj

 

nemzeti alapitvany

 

balassi

 

 

 

PARTNEREINK

 

irinyi

 

dorog

 

 

TEKA

 

Face-time Tv

 

160x280px

 

Oldalainkat 56 vendég böngészi