kormany tamogatas

Vim LOGO

Mol logo

kallos logo_01

Kallós Zoltán bibliográfiája

Az eddig összeállított legteljesebb bibliográfia:
Ilyés Sándor és Jakab Albert Zsolt (szerk.): Kallós Zoltán 80 éves. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2006. 9-30.

Kötetek:

Balladák könyve. Élő hazai magyar népballadák. Kallós Zoltán gyűjtése; Szabó T. Attila gondozásában. Kriterion. Bukarest, 1970.
• Balladák könyve: Élő hazai magyar népballadák. Kallós Zoltán gyűjtése; Szabó T. Attila gondozásában. Kriterion. Bukarest, 1971.
• Balladák könyve: Élő erdélyi és moldvai magyar népballadák. Magyar Helikon. Budapest, 1973.
• Balladák könyve: Élő erdélyi és moldvai magyar népballadák. Magyar Helikon-Európa. Budapest, 1974.
• Balladák könyve: Élő erdélyi és moldvai magyar népballadák. Magyar Helikon. Budapest, 1977.
Új guzsalyam mellett. Éneklettem én övegyasszon Miklós Gyrkáné Szályka Rózsa, hetvenhat esztendős koromban Klézsén, Moldvában. Lejegyezte, bevezetővel és jegyzetekkel ellátta Kallós Zoltán. Kriterion. Bukarest, 1973.
Tegnap a Gyimesben jártam...Gyimes-völgyi lírai dalok. Gyűjtötte Kallós Zoltán és Martin György. Szerkesztette, a jegyzeteket és a mutatókat készítette Domokos Mária. A bevezetőt írta Kósa László. Európa Kiadó. Budapest, 1989.
Ez az utazólevelem. Balladák új könyve. Gyűjtötte Kallós Zoltán. Az előszót írta Diószegi László. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1996.
Világszárnya. Moldvai magyar népmesék. Elmesélte a lészpedi Demeter Antiné Jánó Anna, a Magyar Népművészet Mestere. Gyűjtötte Kallós Zoltán 1956 és 1964 között. Illusztrálta Vass Csaba. Szerkesztette Tőkés Elek. Stúdium könyvkiadó. Kolozsvár, 2003.
A gyimesi csángók táncélete és táncai. Szentendre, 2004. Társszerző Martin György.
Elindulék este guzsalyasba... Moldvai magyar népköltészet. Éneklettem én, özvegyasszon Miklós Gyurkáné Szályka Rózsa hetvenhat esztendős koromban Klézsén, Moldvában. Stúdium könyvkiadó. Kolozsvár, 2005.
Balladás könyv. Kallós Zoltán Alapítvány. Válaszút, 2014.

Legfontosabb tanulmányok:

Ismeretlen balladák Moldvából. Néprajzi Közlemények. III. évf. 1-2. sz. 1958. 51-70.
Hejgetés Moldvában. Néprajzi Közlemények. III. évf. 1-2. sz. 1958. 40-50.
Hejgetés az erdélyi cigányok kántáló énekében. Néprajzi Közlemények. III. évf. 4. sz. 1958. 51-58.
Világszép Erzsébetje. (Egy mese verses és prózai változata.) Néprajzi Közlemények. IV. évf. 1-2. sz. 1959. 115-124.
Gyimesvölgyi keservesek. Néprajzi Közlemények. V. évf. 1. sz. 1960. 3-51.
Mesék verses és prózai változatai. Néprajzi Közlemények. V. évf. 1. sz. 1960. 165-178.
Asztalok, székek a gyimesi és moldvai magyaroknál. Néprajzi Közlemények. V. évf. 3-4. sz. 1960. 22-31.
Tánchagyományok egy mezőségi faluban. Tánctudományi Tanulmányok. 1963-64. 235-252.
A gyimesi csángók „szullái". Néprajzi Közlemények. XI. évf. 1-2. sz. 1966. 25-31. Társszerző: K. Csilléry Klára
Ráolvasás a moldvai és a gyimesi csángóknál. In: Műveltség és Hagyomány. VIII. A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Intézetének Évkönyve. Debrecen, 1966. 137-157.
A keservesekről. Művelődés. XXII. évf. 3. sz. 1969. 47-48.; 4. sz. 37-40.; 6. sz. 41-45.
A moldvai csángó guzsalyas. Művelődés. XXII. évf. 7. sz. 1969. 33-39.
A gyimesi csángók táncélete és táncai. Tánctudományi Tanulmányok. 1969-1970. 195-254. Társszerző: Martin György.
Adalékok az észak-mezőségi magyarság néprajzához. Művelődés. XXXII. évf. 1. sz. 1979. 33-34.
Lakodalom előtti „szabogatás" a moldvai magyarok közt. Ethnographia. XCVIII. évf. 2-4. sz. 1987. 350-359.
Visszaemlékezés az első közös erdélyi gyűjtőutakra. In: Martin György emlékezete. Magyar Művelődési Intézet. Budapest, 1993. 49-55.
Tavaszi hímes tojások. Kortárs. 5. sz. 1999. 108.
Tréfás dalok. Moldvai Magyarság. XIV. évf. 2. sz. 2004. 19.

Életút-interjú:

Válaszút vándora. Kallós Zoltánnal beszélget Benkei Ildikó. Kairosz Kiadó. Budapest, 2005.
Ragadnak essze az iénekek. In: Hovanyecz László: Értékteremtők. 2007. Kossuth Kiadó. Budapest, 2007. 80-111.
A Mezőségtől Moldváig. Kallós Zoltán útjai. Riporter Ablonczy Bálint. Helikon. Budapest, 2013.
Kallós Zoltán világa. Riporter Ablonczy Bálint. Helikon. Budapest, 2016.
Csinta Samu: A lélekmentő. Kallós Zoltán első kilencven éve. Hagyományok Háza. Budapest, 2016.

Kallós Zoltán Alapítvány kiadványai:

Kallós Zoltán – Korniss Péter: Adok néktek aranyvesszőt. Válaszút, 2013.
Mogyorósi Ágnes – Sántha Emőke: Bíborba', bársonyba', gyöngyöskoszorúba'. Válaszút, 2016.
Csinta Samu: Úton az Ararát felé. Huszonöt éves a Kallós Zoltán Alapítvány. 2017.
Kallós Zoltán: Világszárnya. Moldvai magyar népmesék. 2007.
Válaszúti hegy aljába' – Mezőségi magyar népdalok Kallós Zoltán gyűjtéseiből. 2013.
Sántha Emőke: Kis pacsirta. 2015. – énekes könyv
Kis pacsirta. 2016. – CD
Párkereső – Memóriajáték a Kallós Gyűjteményből

 

 

VÁLASZÚTI HÍRMONDÓ

a válaszúti diákok újsága 

final

        

         FŐ TÁMOGATÓINK

 

1227653 

images

 

communitas fuggoleges

 

Soros

 

77

 

dension

 

kormany

 

nefmi

 

Kim

 

ministerul cultelor

 

sigla-consiliul-judetean-cluj

 

nemzeti alapitvany

 

balassi

 

 

 

PARTNEREINK

 

irinyi

 

dorog

 

 

TEKA

 

Face-time Tv

 

160x280px

 

Oldalainkat 92 vendég böngészi