kormany tamogatas

Vim LOGO

Mol logo

kallos logo_01

Életrajza

Kallos-muzeum 6 107-Lay

Életrajza:

1926. március 26-án született a mezőségi szórványvidéken, a Kolozsvártól 26 kilométerre fekvő Válaszúton. Gyermekévei idején a vegyes nemzetiségű faluban anyanyelvével párhuzamosan a román valamint a cigány nyelvet is megtanulta. Válaszút után tanulmányait a kolozsvári Református Kollégiumban folytatta, majd a sepsiszentgyörgyi Tanítóképzőbe iratkozott, ám pedagógusi oklevelét már Kolozsváron szerezte meg. 1946 és 1950 között tanító volt Magyarvistán. 1951-ben sikeresen felvételizett a Zeneművészeti Főiskolára, ahol többek között Jagamas János tanítványa volt. Jagamas arra ösztönözte, hogy tudatosan folytassa a már kisdiák korában elkezdett gyűjtéseit, melyeket a kolozsvári egyetemen tartott Gunda Béla néprajzi előadásai is segítették.

A kommunizmus első évei előre jelzik hányatott életét. Családja „kulák”-listára kerül, s ezért 1955-ben jogviszonya a Zeneművészeti Főiskolával megszakad. Elhivatottsága és szakmai kíváncsisága miatt, illetve tanítói oklevele jóvoltából Moldvába, a Bákó közelében levő csángó faluba, Lészpedre kerül tanítóként. Itt ismeri meg a moldvai csángók hagyományait, és felismerve az elrománosító politikát, megszállottként kezdi el a Kárpátoktól keletre szakadt magyarok vokális és hangszeres népzenéjének, hagyományainak gyűjtését. 1957-ben betiltják a magyar nyelvű oktatást a moldvai csángó falvakban, azonban nem tud elszakadni a vidéktől, ezért közel 8 éven keresztül a Gyimes-völgyében, fakitermelésben vállal munkát. Ezekben az években ismerkedik meg Martin Györggyel és Andrásfalvy Bertalannal, akikkel aztán életük végéig jó barátként és gyűjtőtársként együtt járják Erdélyt, főként Mezőség és Kalotaszeg falvait táncosok, zenészek, énekesek még élő, mindennapi hagyományait, tudását rögzíteni. A 70-es évektől kezdve jelennek meg egyedülálló balladagyűjteményének kötetei, ám ez távolról sem jelenti a hatóságok általi zaklatásának befejezést. (Kiadványai)

Az 1989 decemberében bekövetkezett változások, a határátlépés megkönnyítése után kezdte élvezni munkája gyümölcsét. Ekkor már, aránylag nyugodtabb körülmények között megkezdhette a gyűjtések rendszerezését és a hangzó anyagok kiadását. 1992-ben létrehozta a Kallós Zoltán Alapítványt, mely azóta is számos hagyományéltető tevékenység szervezője és támogatója, a moldvai csángók ügyének egyik pártfogója, továbbá a mezőségi szórványban élő gyermekek oktatásának alap intézménye. Elsőként egész életműve elismeréseként 1990-ben kapta meg az Életfa-díjat. A magyar állam részéről azóta is folyamatos elismerésben részesült, 1996-ban Kossuth-díjas, 2001-ben lett Magyar Corvin-láncos, 2017-ben kapta meg a Kossuth-nagydíjat, hogy csak a legjelentősebbeket említsük. (További kitüntetései)

Kallós Zoltán végezte a magyar nyelvterületen a legnagyobb népzenei gyűjtést. Gyűjtéseiből hanglemezes válogatások jelentek meg, archív felvételeiből több hangzóanyag-sorozatot szerkesztett és adott ki. Énekesként ő maga is két lemezt jelentetett meg, azzal a lelkülettel, hogy „nem vagyok népdalénekes, csak a magyar népdal szerelmese”. Néprajzi filmek szaktanácsadója, népzenei fesztiválok ünnepelt énekese, előadója. Az erdélyi és magyarországi táncházmozgalom egyik életre hívója, népzenei és néptánc táborok szervezője. Nevelői hatása rendkívüli jelentőségű, mivel hosszú évek során fiatalok tömegeivel ismertette és szerettette meg a magyar népművészetet. Szakmai tanácsai, útmutatásai több generációt indítottak el és segítettek a zenész, táncos és néprajzos pályán.

A magyar népzenegyűjtés legeredményesebb kutatóját, az erdélyi táncházmozgalom édesapját, több száz mezőségi gyermek nagytatáját veszítettük el 2018. február 14-én. Hosszú tartalmas élete és példaértékű munkája utat mutat és erőt ad hátrahagyott családjának, munkatársainak, fiatalabb szakmai kollegáinak. Életútja bizonyítja, hogy a kitartó munka meghozza gyümölcsét. Fájó szívvel emlékezünk és vidáman anekdotázunk mindannyiunk Zoli bácsijáról.

 

 

VÁLASZÚTI HÍRMONDÓ

a válaszúti diákok újsága 

final

        

         FŐ TÁMOGATÓINK

 

1227653 

images

 

communitas fuggoleges

 

Soros

 

77

 

dension

 

kormany

 

nefmi

 

Kim

 

ministerul cultelor

 

sigla-consiliul-judetean-cluj

 

nemzeti alapitvany

 

balassi

 

 

 

PARTNEREINK

 

irinyi

 

dorog

 

 

TEKA

 

Face-time Tv

 

160x280px

 

Oldalainkat 34 vendég böngészi